Annonse

Nordmenn kan ikke erstatte inntektene fra utenlandske turister

- I begynnelsen av dette året indikerte alle våre prognoser at sommeren 2020 ville bli en ny rekordsommer for reiselivet på Vestlandet. Vi har hatt rekorder i kommersielle overnattinger de siste årene, men økningen har kommet om somrene, noe som gjør oss ekstra sårbare nå. I den perioden vi nå skulle hatt fullt kjør, kan vi ikke ta imot utenlandske gjester og vi lever i uklarhet med tanke på når vi kan ta imot gjester fra de store markedene våre, som Tyskland og Nederland igjen. Vi håper det kan la seg gjøre raskt, sierStein Ove Rolland, adm.dir. Fjord Norge AS.

- Det store bildet er at reiselivsnæringen på Vestlandet ikke har det godt om dagen. Som region har vi nesten 60 prosent utenlandske turister om sommeren, mellom juni og august. Selv om vi ser frem til å ta imot enda flere nordmenn i sommer, så vet vi at det ikke kommer til å erstatte tapte inntekter fra internasjonale gjester. Vi vet at nordmenn ferierer på en annen måte enn utlendingene; de har kortere opphold, benytter mer gratis tilbud som f.eks. å gå i fjellet og bruker mindre kommersielle overnattingstilbud, fordi de ofte bor på egen hytte, eller hos slekt og venner. Dette kommer derfor til å bli en helt annerledes sommer, men det bør også bli den sommeren nordmenn ikke kommer til å glemme. Det er nå vi skal oppleve alt det som folk reiser langveis fra for å oppleve.

Det som kan hjelpe næringen litt, er om myndighetene raskt åpner for innreise fra Tyskland og andre land med tilsvarende smittesituasjon som Norge. Tyskland er utrolig viktig for reiselivet på Vestlandet, tyske gjester sto for 27 prosent av gjestedøgnene her i fjor sommer. Jo raskere åpningen til Tyskland kommer, desto mer kan skadeomfanget begrenses. Det hadde ikke kostet myndighetene én krone, men ville gitt enormt positiv effekt for norsk reiseliv.

Det blir åpnet for innreise fra Danmark fra 15.juni og vi håper og tror at mange dansker velger å oppleve ikoniske Vestlandet i sommer. Men danskene utgjør normalt en beskjeden del av overnattingene på destinasjonene her om sommeren, i fjor var det kun 4 prosent dansker av alle utenlandske gjester. Danskene på sin side har vært smarte med å få åpning for trafikk fra både Tyskland og Norge, deres to største markeder og det kommer de til å tjene på. Nå må vi bare sørge for at vi også får tilgang til det viktige tyske markedet.

Vi kommer til å gjøre noen markedsaktiviteter i det danske markedet sammen med rederier og destinasjoner, men vi håper mest på en snarlig avklaring rundt Tyskland, hvor vi vil kunne få større effekter av tiltak utover sommeren og høsten, sammen med rederier og turoperatører. De tyske turoperatørene har solgt inn reiser til Norge utover hele sommeren, så snart det blir åpnet for innreise, regner vi med at gjestene begynner å komme, sier Rolland.

Mange konkurser og oppsigelser

- Byhotellene på Vestlandet sliter dessverre tungt, mens en del andre hoteller melder om god pågang fra nordmenn. Det gjelder spesielt litt mer tradisjonsrike hoteller i distriktene, for eksempel De historiske. Det er også en del destinasjoner på Vestlandet som tradisjonelt har flere nordmenn enn utlendinger om sommeren, mens andre, som de store distriktsdestinasjonene i Hardanger og Sogn, anslagsvis har 80 prosent av omsetningen fra utenlandsk turisme.

Jeg tror dessverre at en del reiselivsbedrifter ikke kommer til å overleve corona-krisen, når vi kommer ut på høsten og skal gjøre opp status. Markedet er blitt revet vekk fra dem, så den næringen som på Vestlandet i dag har over 40.000 sysselsatte, kommer til å stå overfor mange konkurser og oppsigelser.

I fjor sommer la norske turister, ifølge Turistundersøkelsen, igjen 2,6 milliarder kroner på Vestlandet. Hvis vi får 20 prosent flere nordmenn her, vil det bety en økning på rundt en halv milliard kroner. Det er flott, men det vil ikke veie opp for de rundt 3,5 milliarder kronene fra internasjonale gjester som vi mister helt eller delvis, med mindre vi kan få åpnet noen grenser igjen. 

Fra Vestlandet skulle vi også ønsket oss at myndighetene ikke bare kom med forskjellige former for krisestøtte, men også bevilget en skikkelig markedsføringspakke. Innovasjon Norge har jo fått kutt i markedsføringsbudsjettet i flere år og fikk et ekstra kraftig kutt i år, sammen med historisk lav kronekurs, noe som gjør at norsk reiselivsmarkedsføring får stadig mindre effekt og synlighet i utlandet. Næringen er nå så bunnskrapt for penger at de ikke er i stand til å stå for en skikkelig markedsføringssatsing selv. Våre målgrupper er akkurat like attraktive for våre konkurrenter. Så nå må staten bidra for å bygge marked og etterspørsel ute. Vi må ikke tro at folk velger Norge som reisemål kun av seg selv, de må bli presentert for gode grunner for å komme og gode produkter å kjøpe. Ingen av tiltakspakkene har markedsføring som et virkemiddel, det skuffer oss stort, fordi det trenger vi nå og i årene fremover for å gjenreise reiselivsnæringen, sier Stein Ove Rolland, adm.dir. Fjord Norge AS.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR.

Stein Ove Rolland, adm.dir. Fjord Norge AS.

Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge

Annonse
Annonse
Annonse