Annonse

Nordmenn vil bruke mer på ferie i 2012

Nordmenn flest setter av mellom 11.000 og 20.000 kroner til ferie i 2012, og 22 % skal bruke mer enn iår. Det kommer frem i en fersk undersøkelse fra FINN reise.

25 % av de spurte regner med at de alene vil ha en feriekasse på mellom 11.000 og 20.000 kroner til neste år. Videre tror 22 % at de bruker mellom 5000 og 10.000 kroner, mens 8 % bruker under 5000 kroner.

26 % har planer om å sette av mellom 21.000 og 50.000 kroner hver, eventuelt mer enn dette. Blant personer som har et budsjett innenfor disse rammene, er det flest menn, folk over femti, personer mellom 30 og 39 år og vestlendinger.

Undersøkelsen fra FINN reise er gjennomført av Norstat blant 1000 respondenter i november.

– Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse for ett år siden, og totalt er svarene ganske like som da. Andelen av personer som har tenkt å bruke høyere summer er noe større nå, men forskjellene er små. Det kan tyde på at nordmenns ferieplaner ikke er påvirket av de økonomiske urolighetene i Europa, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

22 % øker feriebudsjettet
Halvparten av de spurte, 49 %, sier at feriebudsjettet deres vil være det samme som iår.
22 % tror de vil ha mer å rutte med, mens 16 % kommer til å være mer nøkterne. 13 % er usikre.  Også her er svarene nokså like som ifjor, ifølge FINN reise.

Funn fra undersøkelsen:

Hvor mye penger kommer du alene til å bruke på ferie i 2012?
Under 5000 kroner:      8 %
5000 – 10.000 kroner:  22 %
11.000 – 20.000 kroner: 25 %
21.000 – 30.000 kroner: 15 %
31.000 – 40.000 kroner: 6 %
41.000 – 50.000 kroner: 3 %
Over 50.000 kroner:      2 %
Annet:                            1 %
Vet ikke:                        18 %

 

Annonse
Annonse
Annonse