Annonse

Norge øker på det internasjonale konferansemarkedet

- Norge hadde i 2018 flere internasjonale kongresser enn noensinne, ialt 534 internasjonale møter. Rundt halvparten av arrangementene foregår i Oslo. Norge har en positiv utvikling som arrangementsland for internasjonale kongresser og andre arrangementer. Internasjonalt næringsliv, som driver med alt fra incentivturer til produktlanseringer og interne møter, viser nå større interesse for Norge. Norge er et nytt marked for mange, men vi er et trygt land og kronekursen er gunstig for de fleste, alt i alt er det mye som taler for Norge på dette markedet, sier Frode Aasheim, leder for avdelingen, Kongress, møter & arrangement i VisitNorway.

- Vi har fire hovedmarkeder for innkommende MICE-trafikk; Storbritannia, BeNeLux, Tyskland og Sverige. Dette er de markedene vi bruker mest ressurser på, og der vi også har mest ressurser på utekontorene.

Vi ser at det er mye kortere tid mellom arrangementene besluttes og når de skal gjennomføres i bedriftsmarkedet. Det er ikke alle som planlegger flere år frem i tid lenger, både arrangementsselskaper og hoteller får mye kortere frister å forholde seg til. De internasjonale kongressene har sitt vanlige mønster når det gjelder hvor mange år på forhånd de skal velge arrangementssted.

"Hele Norge hele året", som er VisitNorways slagord, passer også godt med MICE-markedet. Vi fyller opp skuldersesonger, det er minst aktivitet om sommeren i dette markedet. MICE-markedet utfyller derfor ferie-/fritidsmarkedet veldig godt. Selv om Oslo har rundt halvparten av trafikken, bruker de hele landet. Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø er de store kongressbyene i Norge, men 20% av aktiviteten foregår utenom disse fem byene. Det legges internasjonale arrangementer til mindre steder også, f.eks. Geiranger og Åndalsnes. Svalbard er en veldig populær destinasjon, ikke minst innen incentiv-segmentet. Men det er større internasjonal konkurranse om arrangementene. Idag konkurrerer vi mot destinasjoner som nesten ikke var "på kartet" for bare få år siden, nå kan de ha endret politisk styre, eller forbedret infrastrukturen, slik at de er blitt våre konkurrenter.

Internasjonale møter øker

Det er stagnasjon i den nasjonale møte- og konferansetrafikken, men den internasjonale øker. Derfor må vi satse mer internasjonalt, det har ikke vært vekst i det innenlandske markedet de siste 10 - 15 årene, snarere tvert imot, derfor må vi sørge for mer trafikk fra utlandet. Det bygges stadig nye møte- og konferansesentra som må fylles.

Målet vårt er å få tak i et av disse virkelig store internasjonale arrangementene, men det forutsetter at vi har infrastrukturen til det. Markedet for de ekstremt store kongressene er veldig lite, men det kan f.eks. være produktlanseringer. En vanlig internasjonal kongress som arrangeres i Norge ligger på i overkant av 300 deltagere, men mange ligger på rundt 100, og så er det noen på 1500 til 3000. Vi jobber for å øke gjennomsnittstørrelsen og tror vi skal lykkes med det over tid.

MICE-segmentet er svært viktig økonomisk, det er de som legger igjen mest penger på destinasjonen og har minst fotavtrykk miljømessig, sier Frode Aasheim i Innovasjon Norge.

Foto: Thon Hotel Arena

 Les hele artikkelen i HRR nr.3

 

Annonse
Annonse
Annonse