Annonse
Adm. dir. NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

Norsk reiseliv gir milliarder i kommunale skatteinntekter

Reiselivet gir 4,3 milliarder i skatteinntekter til landets kommuner. Skatteinntektene fra reiseliv er større enn fra hele prosessindustrien, og nær tre ganger så høye som skatten fra sjømatnæringen. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Menon Economics for NHO Reiseliv.

Ifølge rapporten «Reiselivsnæringens verdi», er skatteinntektene fra reiseliv større enn fra hele prosessindustrien, som kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulik typer kjemisk industri (NOK 3,5 milliarder). Inntektene fra reiseliv er nesten tre ganger så høye som skatten fra sjømatnæringen (NOK 1,6 milliarder) – som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

– Det som kjennetegner mange industribedrifter, er at de har store overskudd, høy grad av automatisering, men gjerne få ansatte. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene – det går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, sier Kristin Krohn Devold (bildet), administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Eksempler på kommuner der reiselivet bidrar stort til kommunekassen:

- Bergen: Reiseliv (273 mill.), Sjømat (66 mill.), Prosessindustri (64 mill.)

- Oslo: Reiseliv (1 109 mill.), Sjømat (31 mill.), Prosessindustri (260 mill.)

- Kristiansand: Reiseliv (91 mill.), Sjømat (9 mill.), Prosessindustri (82 mill.)

- Stavanger: Reiseliv (161 mill.), Sjømat (15 mill.), Prosessindustri (25 mill.)

- Bodø: Reiseliv (80 mill.), Sjømat (14 mill.), Prosessindustri (7 mill.)

- Tromsø: Reiseliv (127 mill.), Sjømat (43 mill.), Prosessindustri (13 mill.)

- Trondheim: Reiseliv (214 mill.), Sjømat (30 mill.), Prosessindustri (62 mill.)

Oppfordrer lokalpolitikere til å engasjere seg

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, som holdt et innlegg under lanseringen av rapporten i Arendal, legger vekt på at reiselivet og politikere må jobbe sammen for flere helårs arbeidsplasser:

– Vi mener det er viktig at lokalpolitikere engasjerer seg i utviklingen av reiselivet lokalt og regionalt. Dette gjelder både reiselivets form, omfang og hvilken type arbeidsplasser reiselivet utvikler og tilbyr. Reiselivet og lokalpolitikere må gå sammen om tiltak som kan gi vekst og stabilitet i reiselivet hele året. Dette er viktig for at arbeidsplassene reiselivet tilbyr i større grad gir helårs arbeidsplasser, fulle stillinger og mindre sesongarbeid, sier Clas Delp.

– Skal reiselivet vokse i kommunene, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt. NHO reiselivs håp er at kommunene i større grad vil søke dialog med næringen om hvordan de best kan tilrettelegge for vekst i sin region. Vi står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet. Arendalsuka markerer startskuddet mot kommunevalget, avslutter Kristin Krohn Devold.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse