Annonse

Nve foreslår 13 områder for vindkraft i norge - men statkraft vil droppe videre utbygging

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. I dag overleverte NVE sitt forslag til olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.

- Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang, for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft, når man tar henyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder, har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Tre av 13 områder foreslått for vindkraftutbygging ligger i Trøndelag. Stølsheimen i Sogn og Fjordane og Hordaland fredes, men andre områder i sårbar natur er med. – Vi sitter fortsatt i sjokktilstand. Dette er kritisk for Trøndelag. Vi hadde ikke i vår villeste fantasi sett for oss dette, sier Jonny Remmereit i Trondhjems Turistforening (TT) til NRK. – Her tar de en hel region og peprer med vindmøller. Trøndelag er allerede den regionen med mest vindkraftproduksjon, med 20 anlegg på Hitra, Frøya og Fosenhalvøya. Med disse forslagene blir det nesten bare verneområder igjen, slår Remmereit fast.

Men for noen få dager siden kom den oppsiktvekkende meldingen om at Statkraft vil droppe videre utbygging av vindkraft i Norge, etter å ha bygget ferdig tre vindparker de har konsesjon til. Statkraft har bygget mer vindkraft i Norge enn noen andre, og har vært en pådriver for byggingen av vindmøller. Nå gjør selskapet en overraskende helomvending, etter å lenge ha hevdet at vindkraft i Norge er et satsingsområde for Statkraft fremover.

I EU har strømprisene eksplodert, som følge av at det er investert mer en 1000 milliarder euro i fornybart-eventyret bare i Tyskland, men kullbruken eller CO2-utslippene er ikke redusert. I 2018 ble det nesten ikke satt opp nye vindmøller i EU.

Imens arbeider Regjeringen Solberg videre med tilslutningen til ACER og nye overføringskabler til utlandet. Strømprisen i Norge skal «tilpasses europeiske priser».

Vindmølleindustri på land er enorme naturinngrep, som ødelegger landskapet og er en trussel mot fuglelivet. I tillegg virker de ikke. Vindmøllene produserer kraft stort sett når vi ikke trenger den. Midt på vinteren blåser det enten for mye, eller ikke i det hele tatt. Vindindustrien er mektig, det er store økonomiske interesser og subsidier i denne bransjen, og de står på for å overtale politikere, både sentralt og lokalt i kommunene, om å satse på vindkraft. Reiseliv og vindindustri passer ikke sammen, hvis norsk reiselivsnæring skal fortsette å vokse, må vi ta miljøvennlige valg og bevare naturen så godt det lar seg gjøre.

HK

Annonse
Annonse
Annonse