Annonse

Ny hotellkapasitet gir sterkt pris- og beleggspress

Økningen i hotellkapasiteten som kommer i Norge iår og neste år vil føre til lavere beleggstall og prispress mange steder, hvis det da ikke skulle komme en betydelig vekst i markedet. Dette kommer frem i rapporten ”Norsk Hotellnæring 2010” fra Horwath Consulting. Rapporten var bilag i HRR nr.6.

 Av de nye hotellprosjektene i Norge i 2010 og 2011 er ca. 60% av rommene i byhoteller, 22% av rommene er i hoteller i distriktene og 18% i flyplasshoteller. Av de nye hotellprosjektene, som er åpnet i 2010, er gjennomsnittsstørrelsen på hotellene 158 rom, i 2011 er den 187 rom. Kjedene er involvert i 84% av hotellprosjektene i 2010.

Det ble åpnet ca. 2300 rom i 2009, mens ca 800 ble lagt ned. Nybygg og utvidelser har fortsatt iår og vil fortsette neste år med ialt 27 nye hoteller og 20 større utvidelser. Totalt blir det ca. 5000 nye rom i markedet i disse årene. Uten betydelig markedsvekst betyr den økte romkapasiteten at kapasitetsutnyttelsen faller i de største byene og ved de større flyplassene, spesielt Gardermoen.

Oslo/Gardermoen/Akershus

Kapasiteten i Oslo vil fortsette å øke. I tillegg vil kapasiteten i Fornebu-området  øke med over 600 rom i 2012. Foreløpig ser kapasitetsøkningen rundt Gardermoen til å ha nådd toppen og ingen flere prosjekter er planlagt her. Uten vekst i markedet vil kapasitetsutnyttelsen her raskt komme ned på 50-tallet.

Tre nye hoteller med totalt over 800 rom er åpnet på Gardermoen i 2010. Det er nå ikke ytterligere (konkrete) prosjekter i området. Den store kapasitetsøkningen vil resultere i dramatisk lavere beleggstall. Også for hotellene på Romerike forøvrig og i Oslo og Akershus, vil denne kapasitetsøkningen merkes i form av sterk priskonkurranse, særlig innenfor kurs- og konferansesegmentet.

Bergen

Bergen har ingen økning i rom i 2010-2011, men fra 2012 kommer det flere nye hoteller i byen, i tillegg til utvidelser. Ved Bergen Lufthavn planlegger First Hotels et nybygg med 248 rom.

Trondheim

Flere nye prosjekter er under bygging i Trondheim. Rica Nedre Bakklandet med 172 rom åpner i juni 2011. Regionens største hotellprosjekt, Clarion Hotel Trondheim, med 396 rom, åpner i mai 2012. Ytterligere nye prosjekter og utvidelser er sannsynlige. Uten vesentlig økning i etterspørselen vil belegget falle dramatisk fra 2012 og prisene, som allerede er ganske lave, vil falle ytterligere.

Stavanger

I løpet av 2010 og 2011 øker romkapasiteten i Stavanger med over 20%. I tillegg har Rica nylig åpnet sitt flyplasshotell på Stavanger Lufthavn med 188 rom. Scandic bygger et hotell på Forus med 200 rom, det skal åpnes i juni 2011. Selv med sterk vekst i etterspørselen vil det bli vanskelig å opprettholde beleggsprosent over 50% fra 2012.

Tromsø

En kombinasjon av nyåpninger og utvidelser fører til kraftig kapasitetsøkning på 17% i antall rom i Tromsø i 2010 og 2011. Det er også mulighet for at det kommer ytterligere to hoteller med til sammen over 300 rom. Det er vanskelig å se for seg at økningen i etterspørselen vil være i nærheten av like sterk fremover, resultatet vil bli lavere belegg og lavere priser.

Annonse
Annonse
Annonse