Annonse
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

Ny kompensasjonsordning for reiselivet godt mottatt

Næringsminister Iselin Nybø har nå presentert detaljene i forslaget til ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen.

- Reiselivsnæringen står foran en tøff vinter, og det er stort behov for hjelp og forutsigbarhet. Ser vi næringslivet under ett, er vi nå i en fase hvor akutte krisepakker og nødhjelp er nedtrappet. Reiselivsbransjen har fortsatt behov for støtte, og vi har derfor vært i tett dialog med partene for å finne tiltak som kan stimulere og hjelpe bedriftene. Målet er å hindre at ellers levedyktige reiselivsbedrifter går konkurs, å trygge arbeidsplasser, og gi næringen tid og rom til å tilpasse seg situasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Ordningen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Ordningen vil omfatte: Overnattingsbransjen, serveringsbransjen, alpinanlegg, event- messe- og konferansearrangørene, museer, fornøyelses- og opplevelsesparker, formidlingsbransjen, passasjertransport med buss og båt, groundhandling og bakketjenester, reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr.

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med. 

Ordningen gjelder for perioden 1. september – 31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Tilskuddet beregnes på samme på måte som i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. Det vil si at kompensasjonen utgjør selskapets faste, uunngåelige kostnader, justert for selskapets omsetningsfall og deretter for en justeringsfaktor. For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. I den generelle kompensasjonsordningen var for næringslivet tilsvarende terskel 30 prosent. Ved å øke terskelen noe, vil ordningen i større grad målrettes mot bedriftene som er hardest rammet. Tilskudd gjennom ordningen vil begrenses oppad til 10 mill. kroner per foretak/konsern per måned.

Regjeringen vil også foreslå en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke er inkludert i kompensasjonsordningen. Ordningen vil ha en ramme på 100 mill. kroner. Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019.

Positivt med dekningsgrad på 50%

– Det var lenge usikkert om det ville bli en ny ordning, og deretter ble det tydelig at den milliarden som ble lansert i september ville gitt en for lav kompensasjonsgrad (30 prosent dekning av faste kostnader) i forhold til de utfordringene reiselivsbedriftene står oppe i. Det betyr mye for bedriftene å vite hva de har å forholde seg til. Det er også positivt at Regjeringen hevet beløpet med 300 millioner til en dekningsgrad på 50 prosent, det samme som i august, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.   

NHO har foreslått for Regjeringen at ordningen skulle gjelde alle bransjer som har hatt et stort omsetningsfall, ikke bare reiselivsbransjen. Dette ble imidlertid ikke akseptert av Regjeringen. NHO forslo også at dekningsgraden for de faste kostnadene burde være 70 prosent som i juni og juli, og har argumentert for dette overfor Stortinget som skal ha endelig behandling av saken.  

NHO Reiseliv er også glad for at den såkalte Ventilordningen for bedrifter som er indirekte tilknyttet reiselivsbransjen er økt fra 50 til 100 millioner kroner. NHO ønsket opprinnelig at denne ordningen ikke var rammestyrt, men kunne gis til alle som tilfredsstiller kriteriene.

Det er viktig at ordningen kan videreføres inn i 2021, så lenge coronakrisen pågår:   

– Den ordningen Regjering og Storting nå vedtar, må kunne videreføres også etter 1. januar 2021. Det må avklares i høstens behandling av Statsbudsjettet for 2021, avslutter Krohn Devold.  

Annonse
Annonse
Annonse