Annonse
Restaurant Festningen

Oslo åpner kranene 6.mai

– Jeg vil takke serveringsbransjen i Oslo for deres viktige bidrag for å hindre smitte og spredning av coronaviruset. Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Det innebærer at vi vil oppheve skjenkeforbudet fra og med onsdag 6. mai. Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Følgende krav gjelder for serverings- og skjenkebevillinger som følge av den nasjonale covid-19-forskriften og Oslo kommunes forskrift om forebygging av coronasmitte:

Nasjonale krav til serveringssteder

 • Det skal
  serveres mat
 • Servering
  av mat skal ikke skje som buffet
 • Grunnleggende
  krav til smittevern skal ivaretas
 • Skal
  utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold, og skal sørge for at disse
  rutinene blir overholdt
 • Skal
  sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand

Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder (etter ny forskrift)

 • Kun de
  som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol
 • Det skal
  utarbeides en egen risikovurdering for smittevern
 • Bordservering
 • Flere
  enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av
  samme husholdning
 • Det skal
  være 2 meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig
  løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)
 • Serverings-
  og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det
  er minst en meters avstand mellom alle gjester
 • Skjenketid
  til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

– Oslo kommune legger seg på samme definisjon som i serveringsloven, som sier at det skal foregå servering av mat og man skal kunne spise på stedet. Utover det, er det opp til serveringsstedene hva slags type mat som serveres, og om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller gjennom en foodtruck parkert i nærheten. Vi innfører heller ikke spiseplikt eller krav om at stedet tilbyr mat helt frem til stengetid. Det aller viktigste for oss er at serveringsstedene overholder smittevernreglene, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Annonse
Annonse
Annonse