Annonse
- Nå må den nye regjeringen bidra til gjenreisningen av reiseliv og luftfart – de to næringene som er hardest og lengst rammet av pandemien, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv

Den nye regjeringen må bidra til å gjenreise reiseliv og luftfart

─ Budsjettforslaget anerkjenner ikke krisens varighet for reiseliv og luftfart. Nå må den nye regjeringen bidra til gjenreisningen av reiseliv og luftfart – de to næringene som er hardest og lengst rammet av pandemien, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

─ Nå trenger vi hjelp til å bygge opp igjen flytrafikken, og ikke nye avgifter som vil forsinke gjenreisningen av bransjen, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

NHO Reiseliv og NHO Luftfart ber den nye regjeringen gi økte midler til markedsføring av Norge, skrote flypassasjeravgiften og beholde redusert reiselivsmoms: 

I budsjettforslaget er det bevilget 181,5 millioner kroner til markedsføring av Norge. Det er en reduksjon på 51,5 fra 233 millioner som ble særskilt bevilget til markedsføring under pandemiåret 2021. 

─ Det er skuffende at markedsføringsmidlene er fastsatt på nivået før pandemien, i en tid der vi trenger massiv innsats for å hente tilbake utenlandske gjester som utgjør hele 1/3 av kundemassen. Nå setter vi vår lit til at den nye regjeringen øker bevillingene til markedsføring i den viktige gjenreisningsfasen for norsk reiseliv, sier NHO Reiseliv-direktøren. 

I den nye regjeringsplattformen står det at regjeringen vil erstatte dagens flypassasjeravgift med en bedre løsning slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig. NHO-toppene mener det er helt nødvendig at den nye regjeringen ikke gjeninnfører flypassasjeravgiften i sitt reviderte budsjettforslag: 

─ Luftfarten har tapt titalls-milliarder i omsetning og hittil i år har flytrafikken gått tilbake med 53 prosent innenriks og nesten 87 prosent utenriks. Det blir helt feil medisin å øke avgiftene når flytrafikken er langt unna en ny normal. Det er gledelig at den nye regjeringen vil utrede et alternativ, og vi forventer at næringen blir tatt med i utformingen av en eventuell avgift, sier NHO Luftfart-direktøren. 

NHO Luftfart anslår at den internasjonale flytrafikken til Norge for hele 2022 vil ligge på 25 prosent under nivået i 2019. 

─ Det vil ta lang tid å få tilbake det utenlandske markedet. Det siste vi trenger nå er dyrere reiser til Norge, for da vil vi tape kunder til andre europeiske land. For reiselivet i Nord-Norge, som er helt avhengig av utenlandske turister i vintersesongen, kan flypassasjeravgiften ramme reiselivet og det lokale flytilbudet hardt, fortsetter Krohn Devold.

Beholde redusert moms på overnatting og transport

Regjeringen reduserte reiselivsmomsen til 6 prosent som et midlertidig krisetiltak i 2020, men nå er momsen satt opp igjen til 12 prosent. NHO-toppene ber den nye regjeringen sikre en lavere moms i gjenreisningsperioden, og at momsen ikke økes i de kommende årenes budsjetter: 

─ Senterpartiets løfter om å senke reiselivsmomsen er ikke berørt i regjeringsplattformen, og må behandles som en del av Stortingets budsjettarbeid. En sats på 12 prosent er i Europatoppen og er for høy for mange overnattingsbedrifter etter halvannet år med tomme senger og tomme sparekontoer, sier Krohn Devold. 

─ Summen av økt moms og flypassasjeravgift vil føre til dyrere flybilletter og et dårligere flytilbud. Det er det siste vi trenger for å bygge opp igjen reiselivet og skape aktivitet i distrikts-Norge, sier Lothe.

 

Annonse
Annonse
Annonse