Annonse
Foto: Helse, pleie og omsorg mangler 13.500 personer. Deriblant mangler det 5.300 sykepleiere, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2021. Foto: Tore Meek / NTB

Reiseliv og servering hardest rammet

5 prosent av bedrifter har sagt opp folk. I hovedstaden er andelen 9 prosent.  3 av 4 bedrifter innen overnattings- og serveringsbransjen har permittert ansatte, mens 16 prosent har sagt opp folk.
Audun Gjerde i Nav's kunnskapsavdeling sier at økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på arbeidskraft fortsatt er høy.
Forventer oppbemanning
En undersøkelse viser at andelen virksomheter som forventer oppbemanning er omtrent likt som de siste årene. Gjerde er overrasket over at tallene er såpass stabile som de er, men mener det kan ta tid før arbeidsmarkedet er tilbake til normalen.
 
 
Annonse
Annonse
Annonse