Annonse
Foto: Scandic Hotels
Revidert nasjonalbudsjett

Pandemi-kompensasjonen til kjedehotellene kuttes

− Det er helt uforståelig at regjeringen reduserer støtten til kjedehotellene som er de største sysselsetterne i reiselivet. Dette rammer spesielt byhotellene som har hatt størst omsetningssvikt så langt under pandemien, og som kommer til å være mest avhengig av kompensasjon fremover, fordi de trolig må vente en stund på at utenlandsmarkedet og konferansemarkedet tar seg opp igjen, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv. 

− Nedstengningen i Trondheim og Kristiansand bekrefter behovet for fortsatt støtte, både blant store og små reiselivsbedrifter. Det kan skje flere lokale utbrudd gjennom sommeren, og flere hoteller og restauranter kan få høysesongen ødelagt på grunn av nye nedstengninger. 

Dette strider mot det regjeringen har sagt gjennom hele pandemien; at næringer som er rammet av inngripende tiltak skal få støtte. Så lenge myndighetene tar fra deg retten til å drive, eller påbyr halv kapasitet gjennom én meters-kravet, må du kompenseres for det, fortsetter Krohn Devold. 

Juridisk betenkning: mulig å beholde det tidligere støttenivået 

Regjeringen har varslet at den vil begrense coronastøtten til de største mottagerne, og har begrunnet dette med regelverk knyttet til ESA, som kontrollerer at land følger EØS-avtalen. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Christoffer Conrad Eriksen, har på oppdrag fra NHO Reiseliv gått igjennom regelverket regjeringen bruker i sin argumentasjon, og han mener at det er mulig å beholde det tidligere støttenivået, og også gi støtte over konsernbegrensningen på 10 millioner euro. 

– Støttenivået står ikke i forhold til restriksjonsnivået for de store konsernene. Vi har bedt regjeringen ta initiativ overfor ESA for å opprettholde handlingsrommet, og hadde forventet at det ville komme noe om dette i revidert nasjonalbudsjett, men det er ikke nevnt. Det er vi skuffet over, sier Kristin Krohn Devold.  

Annonse
Annonse
Annonse