Annonse
Kristin Krohn Devold er sterkt kritisk til regjeringens nye avkortningsmodell for kjeder, som hun mener truer arbeidsplasser i storbyene. Foto: Oda Hveem

- Redusert støtte til kjedehotellene truer helårsarbeidsplasser og er konkurransevridende

– Reiselivet er fornøyde med at regjeringen vil beholde kompensasjonsordningen til 1. november og lavmomsen til 1. oktober. Vi er også fornøyde med at det bevilges en ekstra milliard til den kommunale kompensasjonsordningen, og at omstillingsordningen nå åpnes for serveringsbedrifter, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. 

– Støtten til bedriftene må vare like lenge som restriksjonene varer. Så lenge myndighetene tar fra deg retten til å drive serveringssted eller hotell, eller påbyr halv kapasitet gjennom meter-kravet, må du kompenseres for det, sier hun.

Reiselivsdirektøren er imidlertid sterkt kritisk til at regjeringens modell for avkortning av støtte til kjedehoteller.

– Denne endringen rammer spesielt byhotellene i på steder som Oslo, Bergen og Tromsø, der omsetningssvikten har vært størst og flest ansatte er permitterte. Her har mange bedrifter tapt 90 prosent av omsetningen i perioder. Det er helt ulogisk å redusere støtten til disse kjedehotellene, det truer helårsarbeidsplasser og er konkurransevridende, sier en oppgitt Krohn Devold. 

Hun minner om at mange av nettopp disse hotellene, som sysselsetter så mange i reiselivet, trolig må vente en stund på at utenlands- og konferansemarkedet tar seg opp igjen og dermed er mest avhengige av kompensasjon. Reiselivsdirektøren håper at Stortinget vil forstå at det er altfor tidlig å svekke helårsarbeidsplassene i næringen.  

Bør kutte serveringsmomsen

NHO Reiseliv er svært fornøyde med at regjeringen foreslår å kompensere 100 prosent av tapte varelager, hvis virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge, for perioden november 2020 til april 2021. Reiselivsdirektøren er glad for at NHO Reiseliv er blitt lyttet til på dette punktet, men sier at regjeringen i tillegg burde redusert serveringsmomsen.

– I dag straffes serveringsnæringen for å ansette servitører, fordi takeaway har en lavere momssats, og det på et tidspunkt der vi trenger tiltak som får folk tilbake i jobb. Jeg er glad for at MDG foreslår å redusere serveringsmomsen til 15 prosent og håper at flere partier følger etter, avslutter Krohn Devold.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse