Annonse
Foto: Stortinget.no

Stortingsflertallet utvider krisepakken

Regjeringen foreslo at bedrifter i kommuner med brå nedstengning og bedrifter som opplever å falle utenfor øvrig kompensasjonsordning, skal få egen støtte via kommunale ordninger. Stortinget foreslår å øke rammene på disse ordningene. Stortinget stemte for at den første del-utbetalingen bør utvides med 500 mill. kroner til totalt 1 mrd. kroner.

Stortinget har åpnet for at regjeringen skal ha muligheten til å gi de største bedriftene mindre, noe som vil kunne ramme reiselivet spesielt hardt. Stortinget mener regjeringen i perioden mars til juni bør ha fullmakt til å redusere taket på utbetalinger med inntil 30 mill. kroner, ned til 50 mill. kroner per måned, samt fullmakt til å redusere innslagspunktet for avkortning med inntil 10 mill. kroner, til 20 mill. kroner per måned.

NHO Reiseliv mener det vil være uheldig for reiselivsbedriftene om regjeringen benytter seg av denne fullmakten, og vil følge opp saken videre.

Stortinget ber på nytt regjeringen om å komme opp med en løsning for bedrifter som er underlagt pakkereiseordningen og som ikke har fått stilt garanti. Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake på egnet måte med et forslag om en midlertidig ordning der staten bidrar til å reetablere et fungerende garantimarked for pakkereiser. 

Stortinget ber regjeringen også fremme forslag om en løsning for å redusere inntektstapet til de norske destinasjonsselskapene, enten ved å innarbeide medlemskontingent/partnerbidrag som faste uungåelige kostnader i kompensasjonsordningen, eller som et eget tilskudd til destinasjonsselskapene. 

NHO Reiseliv har bedt om at permitteringskostnader innlemmes i kompensasjonsordningen: Det er ikke flertall for dette, men FrP, Sp, SV og Rødt har et mindretallsforslag som beskriver dette. Heller ikke inkludering av kostnader til smittevern ble det flertall for, men Sp, SV, MDG og Rødt foreslo å innlemme det uten at andre støttet dem. 

I tillegg ble det vedtatt 40 millioner til reiselivsbedrifter på Svalbard.

 

Annonse
Annonse
Annonse