Annonse
Næringsminister Jan Christian Vestre holder pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB
Næringsminister Vestre

Utbetaling i løpet av januar – staten dekker 80% av faste, uunngåelige kostnader

Næringsminister Jan Christian Vestre lover at det vil bli utbetaling av kompensasjon til restaurant-, kultur- og utelivsbransjen i løpet av januar.

– Så snart løsningen for å søke er klar, vil bedriftene få pengene sine. Dette skjer ikke i februar eller mars, som tidligere antatt, men i januar, sier Vestre til TV 2.

- Det er mange som lurer på når de kan forvente å få penger fra den brede kompensasjonsordningen. De som har papirene i orden og søker når det åpner, kan vente seg penger allerede i slutten av januar. I praksis betyr det at staten dekker inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene for bedriftene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien.

- Regjeringen legger frem de økonomiske støtteordningene i en proposisjon for Stortinget 14. januar. Dermed kan kompensasjonsordningen for næringslivet og kompensasjonsordningen for tapt varelager åpne i slutten av denne måneden, sier næringsministeren.

I ordningen som ligger hos Brønnøysundregistrene blir søknader behandlet automatisk, og dersom man er berettiget til tilskudd, så vil pengene være på konto svært raskt.

- Jeg vil oppfordre alle som vil søke på kompensasjonsordningen om å forberede sine søknader og sende dem inn med en gang det åpner. Bedrifter som har papirene

i orden, vil da raskt få innvilget tilskudd, sier næringsministeren.

 

Vilkår for tilskudd under den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet

  • Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet har gitt tilskudd til delvis dekning av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.
  • Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.
  • Det er et tak for hvor mye et foretak/konsern samlet kan få i støtte fra ordningen. Fra november 2021 er taket hevet fra 100 til 120 mill. kroner. Det er også satt et maksimalt beløp som kan gis per tilskuddsperiode.
  • Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man året under ett gikk med overskudd. Det vil også fra samme tidspunkt settes begrensninger på å dele ut utbytte dersom man har mottatt tilskudd.
  • Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.
  • Siden omsetningsfallet først må beregnes, søkes det etterskuddsvis i denne ordningen.

 

Annonse
Annonse
Annonse