Annonse

Positive prognoser for europeiske hoteller

Hotellnæringen i Europa er på vei tilbake til gamle høyder, veksten er sterkest i modne markeder og viktige storbyer, hoteller i det øvre sjikt opplever sterkest forbedring. For 2011 er prognosen fortsatt vekst, økende beleggstall og mye bedre gjenomsnittspriser.

- De fleste land befinner seg nå i begynnelsen av en ny hotellsyklus, med positiv etterspørselsvekst og økende gjennomsnittspriser, sier utviklingsdirektør Vanguelis Panayotis i MKG Hospitality til Travel Daily News.

- Den økonomiske forbedringen i Europa er i tråd med prognosene, ikke minst takket være 2.halvår 2010. Da så vi øket etterspørsel fra hjemmemarkedene, i tillegg til økning i yrkestrafikken som følge av global vekst og handel, særlig fra nye markeder. Og enda viktigere, veksten var bærekraftig, sier Panayotis.

En solid forbedring i belegget siden begynnelsen av 2010, kombinert med gradvis forbedring i gjennomsnittspriser tidlig i året, skjøv RevPAR oppover, nesten til nivået før finanskrisen. Ifølge MKG Hospitalitys markedsmonitor database, HotelCompSet, gjør de markedene det best som ble mest påvirket av krisen. I Storbritannia ser vi en 10,4% vekst i RevPAR i forhold til 2009. Benelux ligger like bak med 9% vekst, fulgt av Tyskland med 8%, RevPAR i Spania og Frankrike økte med over 6%, mens veksten i Skandinavia, Sentral- og Syd-Europa var lavere. Hovedstedene gjorde det best i 2010 og greide å trekke til seg både internasjonal  forretningstrafikk, fritidsmarkedet, MICE-aktivitet, så vel som øket innenlandsk etterspørsel. Paris, London og Amsterdam gjorde det spesielt bra med økning i RevPAR på h.h.v. 11,5%, 15,6% og 18,1%.

Hoteller i de øvre prissegmenter har tjent mest på den økonomiske oppsvingen og at internasjonal forretningstrafikk er kommet sterkt tilbake. I de fleste markeder kan denne gruppen hoteller melde om bedre beleggsvekst.

- Prognosene for 2011 er fremdeles positive og farten i økonomien vil øke mot slutten av året. Modne markeder i Vest-Europa burde være de best posisjonerte, avslutter Vanguelis Panayotis i MKG Hospitality.

Foto: Jumeirah Carlton Tower London

Annonse
Annonse
Annonse