Annonse
Direktør Jorulf Brøvig Silde i Drift og Service i NHO Service og Handel. 

Redusert aktivitet og hjemmekontor rammer kantinebransjen hardt

En tredjedel av bedriftene i drift- og servicebransjene har til nå sagt opp ansatte og nesten halvparten sier de har planer om oppsigelser i tiden som kommer. På tross av forlengelse av permitteringsordningen, planlegger en tredjedel å si opp mer enn ti prosent av sine ansatte. Det viser en ny medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel.

- Kantinebransjen er hardt rammet av krisen. Redusert aktivitet hos kundene, kombinert med utstrakt bruk av hjemmekontor, betyr redusert omfang av kantinetjenester. Dette forsterkes ved at en rekke bedrifter og organisasjoner kansellerer interne og eksterne seminarer, større møter og andre arrangementer, der en normalt ville hatt servering i ulike former, sier direktør Jorulf Brøvig Silde i Drift og Service i NHO Service og Handel. 

Drift- og servicebedriftene utfører sitt arbeid hos andre og er avhengig av at kunden kommer tilbake til sin ordinære virksomhet.  

- Dialogen med kunden er alfa og omega i situasjoner som dette. I mange tilfeller kan en sammen finne løsninger som letter situasjonen for kunden og som holder hjulene i gang hos våre medlemsbedrifter. Vi arbeider hardt for at de bransjene som fortsatt er helt ute av spill må få hjelp til å overleve til situasjonen er mer normal, gjennom fortsatte kompensasjonsordninger og andre tiltak, sier Jorulf Brøvig Silde.

Medlemsundersøkelse NHOSH Drift og Service uke 33:  

-  72 prosent har merket lavere etterspørsel siste fire uker 

-  60 prosent har lavere omsetning siste fire uker sammenlignet med året     

   før, 14 prosent har høyere omsetning og 28 prosent uendret omsetning 

-  31 prosent har gjennomført oppsigelser  

-  45 prosent planlegger oppsigelser  

-  24 prosent frykter konkurs  

NHO Service og Handel er den nest største landsforeningen i NHO, med 7200 virksomheter som sysselsetter rundt 160.000 ansatte.  

Drift og Service består av renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer. Drift og Service består av 2509 medlemsbedrifter, med 20.067 årsverk og 22,3 milliarder kroner i omsetning i 2019. 

Annonse
Annonse
Annonse