Annonse

Regjeringen forbedrer kompensasjonsordningen for reiselivet

Regjeringen presenterte i dag en justert kompensasjonsordning for reiselivet.

Regjeringen senker terskelverdien for å få støtte fra 40 til 30 prosent omsetningsfall.

Kompensasjonsgraden økes fra 50 til 60 prosent av faste kostnader.

Taket på maks 10 millioner kroner per måned per bedrift/konsern økes til maks 50 millioner per måned*.

Ordningen utvides til ut februar 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse.

Ventilordningen utvides fra 100 millioner til 150 millioner.

Regjeringen bevilger halvannen milliard kroner mer til kompensasjonsordningen enn i det opprinnelige forslaget.  

─ Det er positivt at regjeringen har lyttet til NHOs innspill til ordningen, at de er villige til å forbedre den, og at de har forlenget den. Vi er glade for at konserntaket heves fra 10 til 50 millioner i måneden. Næringen trenger at også de store bedriftene kommer seg vel gjennom krisen. Det er også positivt at ventilordningen utvides. Men, det er for tidlig å stramme inn grensen for kompensasjonsgrad. Reiselivet er satt tilbake til den situasjonen vi hadde i vår. Da må støttenivået tilbake til vårens nivå.

Vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden til vårens nivå, i regjeringens forslag. Krisen er like alvorlig nå som i vår, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Annonse
Annonse
Annonse