Annonse
Airbus A320neo

Regjeringen vil øke flypassasjeravgiften - dårlig nytt for norsk reiseliv

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 en omlegging av flypassasjeravgiften, slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer, mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019. Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per passasjer. Idag er avgiften 83 kroner for alle reiser ut fra norske lufthavner.

Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, rundt NOK 1 milliard i året, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser, heter det i Finansdepartementets budsjettforslag. Interessant nok er dette den motsatte argumentasjonen av den regjeringen brukte da avgiften ble innført 1.juni 2016. Den gang insisterte finansministeren, sammen med de som foreslo avgiften, regjeringens budsjettpartner Venstre, på at dette var en miljøavgift.

Detaljene i satsene vil bli fastsatt i forskrift, men allerede i forslaget presiserer Finansdepartmentet at en lang reise etter de nye satsene, vil være til land som har sin hovedstad mer enn 2500 kilometer fra Oslo. Dette betyr blant annet at flyvinger fra Norge til Tyrkia får høy sats, siden Ankara ligger mer enn 2500 kilometer fra Oslo. Alle flyvninger til EØS-land skal omfattes av lav sats.

Dette er dårlig nytt for norsk reiseliv. Denne sommeren har antallet oversjøiske turister, spesielt fra USA, økt kraftig og sørget for fremgang for overnattingsbedrifter, attraksjoner og andre tilbydere av reiselivsopplevelser i Norge. Uten den sterke veksten fra USA, ville det vært tilbakegang i antall utenlandske turister til landet. Norge bruker mye penger på turistmarkedsføring i USA, Kina og andre asiatiske markeder, da gir det feil signal å gjøre det dyrere for turister fra disse landene å besøke oss.

 

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse