Annonse
Foto: SkiGeilo.no

12.000 nye senger planlagt på de største norske alpindestinasonene

Å fylle opp eksisterende infrastruktur, samtidig som man har gode planer og tiltak for å håndtere det riktige volumet av gjester, er bærekraftig og bør prioriteres i nasjonale utviklings- og markedsstrategier. Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner bør derfor være et viktig satsningsområde i strategien for næringsutvikling i fjell og Innlandet, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen, i høringssvaret bransjeforeningen har levert til Regjeringen i forbindelse med Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet.

I høringssvaret heter det videre at ved å gå fra dagens kapasitetsutnyttelse (3,6 millioner gjestedøgn) til full kapasitetsutnyttelse på sengebasis (14,8 millioner gjestedøgn), vil den årlige omsetningen fra de kommersielle gjestene ved alpindestinasjonene øke med 13,9 milliarder kroner, fra 4,4 milliarder kroner til totalt 18,3 milliarder kroner.

Årlig verdiskaping i reiselivsbedriftene avledet av dette forbruket øker fra 2,2 milliarder kroner til 9,2 milliarder kroner ved å fylle alle sengene. Antall sysselsatte øker fra 4800 til 19.700.

Nesten 12.000 nye senger planlegges ferdigstilt av næringsaktører på de største fjelldestinasjonene innen 2025. Flest nye senger planlegges i Trysil, fulgt av Hemsedal og Geilo.

Fremtidige gjester i nybygde senger vil i stor grad benytte etablert infrastruktur og allerede båndlagte arealer, og kan dermed legge tilrette for en reiselivsvekst som i stor grad er bærekraftig. De nye sengene i 2025 kan gi 2,2 millioner ekstra årlige gjestedøgn på disse fem destinasjonene, og 2,7 milliarder kroner i økt turistomsetning i det lokale reiselivet og varehandelen.

Dette tilsvarer en verdiskaping på 1,3 milliarder kroner i de samme bedriftene, og 2900 sysselsatte. I tillegg kommer ringvirkninger i form av 0,8 milliarder kroner i verdiskaping og 800 sysselsatte i den innenlandske leverandørkjeden.

 

Annonse
Annonse
Annonse