Annonse
Foto: Dyreparken Hotell

9 av 10 reiselivsbedrifter er nå tilbake i drift

Ifølge undersøkelsen var omsetningen de siste fire ukene høyere i seks av ti reiselivsbedrifter, og sysselsettingen høyere i halvparten, sammenlignet med forrige måned. Ni av ti bedrifter holder nå åpent. I underkant av én av fire reiselivsbedrifter frykter konkurs eller har likviditetsutfordringer som følge av corona. Det er det laveste nivået på begge indikatorene siden NHO Reiselivs første corona-undersøkelse i mars 2020.

To av ti bedrifter vurderer den generelle markedssituasjonen som god, mens rundt fire av ti sier at den er tilfredsstillende og fire av ti kaller den dårlig. Rundt halvparten av reiselivsbedriftene forventer høyere omsetning de neste tre månedene. Tallene vitner om at store deler av reiselivet er på vei ut av den verste krisen, men at en betydelig andel av bedriftene fortsatt har store utfordringer knyttet til corona.

Samtidig melder reiselivsbedriftene om beskjedne besøks- og bookingtall for sommeren. Kun 11 prosent av bedriftene sier at besøksnivået i juni og juli har vært høyere enn vanlig, sammenlignet med et normalår. For 23 prosent har det vært rundt det samme, mens 59 prosent melder om lavere eller vesentlig lavere besøk. Én av tre bedrifter melder om høyere eller rundt det samme bookingnivået som et normalår, for august og september. Litt over halvparten sier at bookingnivået er lavere eller vesentlig lavere. Tallene gjenspeiler trolig den gradvise og forsiktige gjenåpningen av innenlandstrafikken. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til skiftende innreiseregler og spørsmål rundt hvor mange utenlandske gjester som vil komme til Norge i sommer.

NHO Reiseliv mener at det nå er viktig at næringen får komme i gang med normal drift så fort som mulig. Reiselivet trenger forutsigbarhet rundt når sterkt begrensende tiltak som 1-meterskravet og kravet om bordservering forsvinner. I tillegg er det viktig å sikre effektive grensepasseringer for gjester som ønsker å besøke landet.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juli er gjennomført 7. - 12. juli blant 346 reiselivsbedrifter.

 

Annonse
Annonse
Annonse