Annonse
For Flesland utlyses arealer til en verdi av rundt 1,7 milliarder kroner. Denne omfatter blant annet ti serveringsarealer, seks butikkarealer og fire kioskarealer. Foto: VisitBergen

Avinor lyser ut kontrakter på serveringssteder på de fire største lufthavnene

Den 10. januar 2022 skal Avinor igjen gjennom en stor anbudskonkurranse. Den samlede verdien av kontraktene er estimert til 8 milliarder kroner over en femårsperiode fra 2023. Kontrakten dekker servering, kiosk og butikker på de fire største lufthavnene i Norge.

For Flesland utlyses arealer til en verdi av rundt 1,7 milliarder kroner. Denne omfatter blant annet ti serveringsarealer, seks butikkarealer og fire kioskarealer. Avinor ønsker å styrke «stedsfølelsen» på Flesland ytterligere, og vil at passasjerene skal føle at de er i Bergen når de ankommer flyplassen. Avinor ser derfor etter partnere som kan representere Bergen og Vestlandet, og håper å få interesse fra lokale aktører i konkurransen. For å gjøre det enklere for små og lokale aktører å konkurrere har Avinor valgt å legge ut kontraktene enkeltvis. I tillegg fjernes den faste husleien i de nye kontraktene, og terskelen for å etablere seg på flyplassen blir dermed lavere. Kontraktene vil fra nå av i hovedsak basere seg på aktørenes omsetning. Omsetningen for kiosker på Bergen Lufthavn Flesland var i 2019 på 111 millioner kroner. For serveringsstedene var tilsvarende tall 138 millioner kroner.

Utlysningen er den største siden Duty-Free-konkurransen tidligere i år. Oslo lufthavn og Bergen lufthavn er per kvadratmeter de mest inntektsbringende markedsplassene i Norge å drive butikk, på grunn av den enorme gjennomstrømningen av passasjerer. Dessuten har alle lokalene førsteklasses beliggenhet og en bra eksponering mot en generelt kjøpesterk kundegruppe.

 

Annonse
Annonse
Annonse