Annonse
Trond Kleivdal, konsernsjef i Color Line. Foto: Thomas Brun
Color Line

Hovedmålsetningen i 2020 har vært å trygge driften og sikre markedsposisjonen

2020 har vært et krevende år for Color Line, primært grunnet store operasjonelle utfordringer og begrensninger som følge av myndighetspålagte restriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien.

I unntaksåret 2020 var omsetningen NOK 2,6 milliarder, mot NOK 5,3 milliarder i et normalår (2019). Totalt antall reisende var 1.255.046, som er en nedgang på nærmere 70 prosent i forhold til året før.

Totalt antall reisende var 1.255.046 mot 3.850.623 i 2019. Godsmengden (12 m ekvivalenter) var tilnærmet samme volum som i 2019.

Driftskostnadene ble på NOK -2 630 millioner mot NOK -4 215 millioner året før. I overkant av 2000 ansatte har vært permittert som en konsekvens av den reduserte aktiviteten i rederiet.

Color Line valgte fra starten av 2020 en proaktiv strategi, basert på grundige analyser av situasjonen nasjonalt og internasjonalt. - Hensikten var fortløpende å kunne ta beslutninger for å redusere kommersiell risiko og sikre etterlevelse av de pålegg og instrukser som myndighetene iverksatte, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line har lagt vekt på å opprettholde den samfunnskritiske godstransporten, og har i perioden fraktet tilnærmet likt cargo volum som i et normalår, med i hovedsak tre skip. - Hovedmålsetningen i 2020 har vært å trygge driften og å sikre markedsposisjonen til Color Line, samt legge tilrette for at selskapet er godt forberedt når samfunnet igjen åpner opp, sier Kleivdal.

I 2020 har det vært fokus på kostnadsreduserende tiltak, samt å dimensjonere det fremtidige kostnadsnivået, for å sikre en effektiv og handlekraftig organisasjon gjennom blant annet sentralisering og bruk av tilgjengelig teknologi. - Color Line er derfor godt rigget for å skyte fart i 2021, og vil kapitalisere på sentrale markedstrender innen selskapets kjerneområder, reiseliv og transport, så snart myndighetene igjen åpner for ordinær trafikk, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Annonse
Annonse
Annonse