Annonse
Sommer 2020, Lofoten Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Lonely Planet anbefaler Norge som reisemål i 2022

Helt på topp troner et av verdens minste land, The Cook Islands. Norge kommer som en god nummer to, og Mauritius er nummer tre. Med på listen er kun 10 av verdens 195 land med. Det er 17. året på rad at Lonely Planet deler en samling med det ypperste innen reisemål.

– Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser med rot i de stedene og regionene de besøker, og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Hurdalsplattformen løfter fram bærekraftig reiseliv

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at det skal utvikles en nasjonal plan for reiselivsnæringen, med fokus på bærekraftig utvikling. Det skal lanseres et eget pilotprogram for et bærekraftig reiseliv, som støtter opp om lokal natur- og miljøforvaltning, og utslippsfrie reiser til og fra norske reisemål.

Bærekraftig reiseliv er målrettet arbeid for å tilby unike opplevelser med grunnlag i lokal identitet, kultur, historie, ressurser og kulturarv. Samtidig må det arbeides for å begrense negative effekter som kan følge av turismen.

– Turister etterspør i økende grad bærekraftige reiselivsprodukter. De vil ha mer mangfold av kulturelt innhold, mat og drikke. De vil ha et reiseliv som fungerer i et samspill med lokale krefter, og som arbeider på lokalsamfunnene sine premisser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Få, - om noen, er bedre i stand til å gi folk dette enn nettopp landbruket og reindrifta. Det er her vi har de mindre og nisjeprega reiselivsbedriftene som kan gi folk god plass, personlig vertskap, famileopplevelser, og ikke minst lokal tradisjonsmat, sier Borch.

Norges reiselivsstrategi er pensum på Harvard

Norges nasjonale reiselivsstrategi er nå obligatorisk pensum på det amerikanske eliteuniversitet Harvard University. Det er på Harvard sitt kurs for masterstudentar Pursuing Sustainability in the Travel Tourism Sector at det norske reiselivsstrategien, som ble overrekt Nærings- og fiskeridepartementet i mai i år, er satt på pensumlista. Harvard mener denne strategien er et godt eksempel på hvordan en destinasjon kan ta en strategisk tilnærming til bærekreftsatsinga. Studentene på Harvard kommer fra alle kanter av verden, og målet er å få reiselivsnæringen til å sette mer fart på sitt arbeid med bærekraft og levere på FNs bærekraftsmål.

 

Annonse
Annonse
Annonse