Annonse
Foto: Fjord Tours/Kajakk Balestrand

Mange utsetter årets sommerferie til høsten

Innovasjon Norge har siden våren 2020 gjennomført et Koronabarometer som tar temperaturen og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike.

Ved forrige måling svarte nesten halvparten av de spurte at de forventet å dra utenlands i løpet av juli. Nå har tallet falt til 31 prosent og mange flere foretrekker å reise først til høsten.

– På kort sikt kan man ikke forvente at utenlandske turister strømmer til Norge igjen. Denne sommeren vil i sterk grad minne om ifjor, selv om tiltakene delvis er lettet. Men på lengre sikt er det grunn til optimisme. Norge oppfattes som et svært trygt land og så mange som halvparten av de spurte vurderer ferie i Norge de neste fem årene, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Barometeret viser at andelen som planlegger eller vurderer å reise til utlandet de neste seks månedene har økt i alle land og markeder fra forrige måling i april. Det er store variasjoner fra land til land. Reiselysten er aller høyest i Nederland, der 41 prosent ønsker å reise de neste 6 månedene.

Vil velge turoperatører

I april svarte 34 prosent at de vil bestille hoveddelen av reisen av en turoperatør, mens tallet har vokst til 41 prosent i denne undersøkelsen. Mest tilbøyelig til å kjøpe pakkereiser er nederlendere (53 prosent) og franskmenn (52 %).

– At mange svarer at de nå i større grad foretrekker å bruke turoperatører og kjøpe pakkereiser, viser at trygghet og forutsigbarhet vil være viktig i tiden fremover. For de spurte er det viktig å kunne kansellere og de må kunne stole på at det ikke blir hyppige endringer i innreiseregler og karantener, sier Bratland Holm.

Fjordene er viktigste trekkplaster for turistene i sommerhalvåret. Deretter nevnes fjell, naturaktiviteter og kulturopplevelser. Norge er aller mest populært i aldersgruppen 18 til 30 år.

Lavere reiselyst i England

Reiselysten er lavere i England, enn for de fleste andre markeder. Engelskmenn opplever situasjonen som usikker og uforutsigbar, og det er færre som vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene. Interessen for Norge har økt på lang sikt, men gått ned for reiser på kort sikt. En større andel av engelskmenn, som ønsker å reise til Norge, svarer at de vil benytte en reisearrangør.

Svenskene mer negative

Attraktiviteten til Norge som reisemål har stupt i Sverige under pandemien. Hele 31 prosent svarer at Norge er blitt et mindre attraktivt reisemål, enn før pandemien. Reiselysten i Sverige er på full fart opp, i april svarte kun 22 prosent at de vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene, nå har dette økt til 31 prosent. Samtidig er det flere av disse som vurderer Norge, det har økt fra 10 til 12 prosent.

5 prosent av tyskerne vurderer Norge

Reiselysten er på full fart oppover i Tyskland. Italia topper listen over foretrukne reisemål de neste 6 månedene, etterfulgt av Østerrike. 5 prosent av de som vil reise utenlands i denne perioden vurderer Norge. Norge er aller mest populært i aldersgruppen under 30 år. Det er fjorder og naturopplevelser og – aktiviteter som er mest populært blant de potensielle tyske turistene til Norge.

Nederlenderne vil til Norge

Reiselysten skyter fart i Nederland. Andelen som vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene har økt fra 29 prosent i april, til 41 prosent i denne målingen. Norges attraktivitet er i liten grad påvirket av pandemien i Nederland. I underkant av 40 prosent svarer at de ønsker å reise til Norge på ferie de neste 5 årene. Flere ønsker å kjøpe pakkereise på en fremtidig norgesferie nå enn tidligere.

Danmark vil på reisefot igjen

Danskenes reiselyst har økt med 50 prosent siden målingen i høst. 28 prosent vurderer å reise til utlandet og 10 prosent av disse vurderer Norge. De som kunne tenke seg en norgesferie om sommeren, vil primært oppleve fjordene, fjellene og aktiviteter i naturen. Interessen for Norge er absolutt størst blant de under 30 år, og hele 31 prosent svarer at de foretrekker å kjøpe en pakkereise på en norgesferie.

Franskmennene vil sydover

Reiselysten i Frankrike har økt betydelig fra forrige måling. Nesten 1 av 3 vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene. Spania og Italia topper listen over reisemål, samtidig er det flere som vurderer å reise til Norge. Andelen som svarer at de vil kjøpe pakkereise på en eventuell norgesreise har økt fra 43 til 52 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse