Annonse

OPPDATERT: Årets TravelMatch blir online event

Selv om vi fortsatt må forholde oss til en betydelig usikkerhet, er de fleste i ferd med å erkjenne at det ligger en fremtid foran oss…! Årets TravelMatch, som foregår online, er et svært viktig element for gjenåpning av internasjonalt reiseliv, også for norske aktører!

Norske myndigheter har riktignok forlenget de generelle reiserådene til den 15. mai, men de fastholder fortsatt prognosene om en mer normal sommer, der de alle fleste skal være vaksinert før eller i løpet av sommeren. Og enten man planlegger reiser allerede i sommer, eller er litt mer avventende og satser på høsten eller vinteren, er uansett tiden inne for å starte planleggingen. Og dialogen med potensielle samarbeidspartnere, oppdatering knyttet til ulike destinasjoner, og gjenoppfriskning og utvidelse av eget nettverk, inngår da som viktige elementer.  Dette gjelder både for bedrifter som jobber med reiser til utlandet og for enkeltpersoner som er en del av denne bransjen og som ønsker å fortsatt være det. Er det noe denne bransjen er avhengig av, er det nettverk og samarbeid, og nå er tiden inne for å sørge for at dette er på plass. TravelMatch gir en god mulighet for å sikre dette, på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Mange spennende deltakere på TravelMatch

Spania er «Årets destinasjon» på TravelMatch 2021, og deltar med en stor og interessant delegasjon! I tillegg til Spanias Turistkontor i Norge, deltar også en rekke spanske områder med sine lokale og regionale turistkontorer på TravelMatch 2021. Det gjelder bl.a. Baskerland, Catalonia, Costa Blanca, Lanzarote, Malaga, Mallorca og Murcia. Dessuten deltar et stort antall DMC´s som lager og selger turprodukter i Spania, samt flere internasjonale flyselskaper, inkludert de spanske Iberia og Vueling.

Imidlertid er også en rekke andre destinasjoner og selskaper også representert, med DMC´s som dekker de fleste kontinenter og land, og internasjonale flyselskaper med et rutenett som inkluderer  så godt som hele verden. Dessuten er nesten 30 nasjonale og regionale turistkontorer med, for å kunne gi oppdatert og relevant informasjon om situasjonen og fremtidsplanene i sine respektive områder.  Her vil alle finne noe av interesse, helt garantert!

Fremtiden er nå – meld deg på

- Nå er det viktig at alle som vil  være med inn i fremtiden kjenner sin besøkelsestid, sier prosjektleder Arne Sundt-Bjerck. – Vi har stor og positiv interesse fra utlandet, men registrerer at de norske kjøperne har en litt tregere reaksjon. Selvfølgelig er vi klar over usikkerheten og de mange utfordringene, men vi håper likevel at mange vil gripe denne muligheten, som er ment som en hjelp til bransjen og en oppmuntring med tanke på fremtiden, og som dessuten er helt uten kostnader! Og for Sundt-Bjerck er det viktig å presisere dette: - Også selgerne er klar over situasjonen, og denne gangen er fokuset mest på oppdatering og det å knytte kontakter og etablere nettverk. Denne gangen åpner vi derfor for at personer som er permittert, eller som for øyeblikket er uten jobb og på jakt etter nye muligheter i bransjen, også kan delta på TravelMatch. Vi ønsker å hjelpe bransjen med gjennomføring av TravelMatch også i år, men vi kan bare hjelpe de som faktisk registrerer seg og deltar på TravelMatch 2021, avslutter Sundt-Bjerck. 

TravelMatch, som er det største B2B arrangementet for utgående trafikk fra Norge, kan i år feire 10 års jubileum. Med en situasjon som fortsatt er uavklart, med en rekke restriksjoner, ble TravelMatch 2021 først utsatt fra januar til april, men heller ikke dette ligger an til å være mulig å gjennomføre basert på fysiske møter. For å opprettholde kontakten og nettverket for aktørene i bransjen, er det derfor besluttet å gjennomføre TravelMatch 2021 som et virtuelt event 29. april.

Online-løsningen er utviklet som en egen modul i systemet, som allerede benyttes for registrering og dialog mellom deltagerne.

- Vi har vurdert situasjonen frem og tilbake en rekke ganger, og selv om ikke en online versjon er en fullgod erstatning, kom vi til slutt til at vi uansett burde gjennomføre dette i 2021, sier prosjektleder Arne Sundt-Bjerck. - Det ble rett og slett for å lenge å vente til et fysisk arrangement kan gjennomføres igjen i januar 2022. Det er viktig at aktørene opprettholder kontakten seg i mellom, og at de er klare når markedet åpnes opp igjen. Dessuten ser vi det som vår rolle å bidra til en positiv holdning og fortsatt tro på fremtiden, siden vi tross alt vet at svært mange bare venter på et startsignal for å kunne reise til utlandet igjen, sier Sundt-Bjerck.

Registrering i full gang

- Registreringen av selgere til TravelMatch 2021 åpnet for kort tid siden, og med litt knappere tidsfrister enn vanlig. Så langt, ser det ut til at interessen er stor, og det ser heldigvis også ut til at de fleste av deltagerne på TravelMatch tidligere år har overlevd krisen. Det er derfor gledelig å se at vi har med oss en solid gruppe av viktige bransjekontakter for de norske reiselivsaktørene også denne gangen, selv om mange selvsagt gir uttrykk for at de ser frem til et fysisk møte i 2022. Så langt er hovedtyngden på Europa, også med tanke på tidsforskjellen for selve arrangementet, men også en del oversjøiske aktører har registrert seg. En foreløpig oversikt legges ut på websiden i månedsskiftet februar/mars.

Som vanlig åpnes det for registrering av kjøpere når vi har et godt antall selgere på plass i databasen. I år vil dette uansett skje primo mars, slik at det fortsatt blir tid nok til vurdering av aktuelle partnere man kan møte, og til å gjennomføre prosessen med forespørsler om og bekreftelse av møter. Det er lagt vekt på at årets arrangement har hovedvekten på nettverksbygging og utveksling av oppdateringer, og at konkrete avtaler om samarbeid vil kunne komme som en konsekvens av dette. Som arrangør, er vi opptatt av at flest mulig skal få muligheten til å delta i dette, og vi oppfordrer til at også de som for tiden er helt eller delvis permittert, kan få anledning til å opprettholde sin kontakt med bransjen og gjøre seg klar for ny innsats, sier Arne Sundt-Bjerck.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse