Annonse
Foto: Myrkdalen/Kamben Kafè & Bar

Optimismen øker blant reiselivsbedriftene

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Den siste medlemsundersøkelsen er gjennomført etter at regjeringen gikk over til fasen “normal hverdag med økt beredskap”, og de siste restriksjonene som meteren, krav om bordservering og innslippsstopp ble fjernet. Det bærer resultatene preg av; konkursfrykten fortsetter å synke og har aldri vært lavere enn nå (siden NHOR begynte å måle konkursfrykten i reiselivet etter nedstengningen i mars 2020).

Andelen som sliter med å betale regningene sine er nå nede i 15 prosent. Denne har ligget på rundt 40 prosent gjennom pandemien. Optimismen øker og flere forventer høyere omsetning og sysselsetting de neste månedene. 

Fortsatt høy konkursfrykt i uteliv, opplevelser og kultur

Samtidig viser undersøkelsen at det er store variasjoner, og det er et stort sprik mellom de som har fått fart på omsetningen og de som fortsatt sliter og som mangler store deler av kundegrunnlaget sitt. I utelivsbransjen og innen opplevelser og kultur er det fortsatt relativt høy konkursfrykt og mange har fortsatt likviditetsproblemer. Det er også store variasjoner blant fylkene. Jo lengere nord en kommer, desto verre er markedssituasjonen og forventninger til de neste månedene. Oslo skiller seg fortsatt ut med betraktelig lavere omsetning enn normalt og en relativt høy andel som fortsatt har likviditetsproblemer. Det samme gjør Vestland, der over halvparten tror de får lavere omsetning de neste tre månedene. 

Flertallet tror på normal om ett eller flere år

Det er verdt å merke seg at det store flertallet tror det vil ta ett år eller mer før de er tilbake til normalen. Kun 12 prosent tror de vil ha normal omsetning innen utgangen av 2021. Til sammenligning svarer 55 prosent av NHO-bedriftene at omsetningen allerede er tilbake til nivået før nedstengningen i mars.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 29. September – 4. oktober blant 372 reiselivsrespondenter.

 

Annonse
Annonse
Annonse