Annonse
Foto: Polarsirkelen lufthavn

Regjeringen gir klarsignal til bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Stortinget fatter et utbyggingsvedtak for ny lufthavn ved Mo i Rana. Forventet kostnad for prosjektet er 2,8 milliarder kroner. Lufthavnen skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Byggestarten vil skje med det lokale bidraget. 

Videre foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at Stortinget bevilger 85 millioner kroner i til Avinor AS i 2021 for å dekke selskapets planleggingskostnader for den nye lufthavnen i 2021. I Nasjonal transportplan 2022–2033 er forventet kostnad (styringsramme) for den nye lufthavnen 2,4 milliarder kroner, og regjeringen foreslår å sette av 1,8 milliarder kroner i første seksårsperiode. Etter en ekstern kvalitetssikring (KS2) foreslår regjeringen nå en styringsramme på 2,8 milliarder kroner. Det forventede statlige bidraget økes dermed til 2,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at staten skal dekke eventuelle kostnadsoverskridelser opp til 3,3 milliarder kroner. Avinor bærer risikoen for overskridelser ut over dette. 

Lufthavnene i Mosjøen og Sandnessjøen opprettholdes.

– En ny lufthavn vil gi muligheter for å lande og lette med større fly, og dette vil legge grunnlaget for videre næringsutvikling innenfor reiseliv og industri i regionen. Samtidig er dagens kortbaneflyplasser i Mosjøen og Sandnessjøen viktige for lokalsamfunnene. Lufthavnene er viktige både for lokalbefolkningen og næringslivet, og for helsevesenets behov for ambulanseflyginger. Derfor skal lufthavnene i Mosjøen og Sandnessjøen opprettholdes, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Annonse
Annonse
Annonse