Annonse
Foto: Astrid Bergmål i Virke Reiseliv  mener reiselivsaktørene fortsatt har store utfordringer, til tross for positive nyheter rundt vaksine, sertifikater og flere vaksinerte.

Reiselivet skraper reklame-bunnen

Ferske tall fra Nielsen Ad Intel viser at reiselivet hadde en medieomsetning brutto som varer 32,5 prosent lavere enn på samme tid fjor. I første kvartal var fallet på hele 75 prosent. 
 
 Det har gått over ett år siden Norge gikk inn i en delvis nedstengning som nærmest lammet alt av næringer med unntak av dagligvarsektoren. Det gikk hardest utover reiselivet, utelivet og kulturlivet, men de fleste bransjer var kjapt ute med å tråkke på bremsene og kutte markedsføringen. Nå ett år etter er det flere bransjer som øker markedstrykket igjen, men fortsatt med et klart unntak; reiselivet.   
 
 - Som en følge av bråstopp i all reise- og konferanseaktivitet i mars 2020, ble en stor andel av planlagte markedskampanjer og aktiviteter for året satt på vent og markedsmidler ble omdisponert. Dette fortsatte inn i 2021, på grunn av nåværende smittesituasjon, reiseråd og lokale- og nasjonale restriksjoner, sier markedssjef i Thon Hotels, Ida Svenningsen Eide, til Kampanje. 
Reiselivet har blitt hardt rammet også med tanke på permitteringer og arbeidsledige og nye tall viser at reiselivet er den næringen med høyest ledighet, med totalt 36.500 av de ansatte registrert som helt eller delvis ledige. Senior kundedirektør i Nielsen, Inger Lise Gundersen mener at bransjen på samme tid i fjor, var preget av mer optimisme. 
 
Astrid Bergmål i Virke Reiseliv sier til "Kampanje.com" at reiselivsaktørene fortsatt har store utfordringer, til tross for positive nyheter rundt vaksine, sertifikater og flere vaksinerte. 
 
- Reiselivsnæringen er fremdeles stengt ned. Når de fleste reiselivsaktører ikke har sendt en eneste kunde på tur eller tatt imot gjester på lang tid så er det ingen som tjener penger. De aller fleste har det tøffere enn noen gang og det preger nok disse tallene. Det meste handler om å spare penger og klare seg her og nå, sier Bergmål. 
Annonse
Annonse
Annonse