Sigbjørn Gjelsvik og Senterpartiet vil ha en ny krisepakke for reiselivsnæringen og luftfarten.
Terje Pedersen / NTB

Senterpartiet vil ha ny krisepakke til reiselivet og luftfarten

Publisert: 24. august 2021 kl 12.32
Oppdatert: 24. august 2021 kl 15.50

– Vi mener det nå må komme på plass forlengelser av permitteringsordningene som er målrettet mot de næringene som er hardest rammet. Det er snakk om flere tusen ansatte i reiselivet, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet til NTB.

Han tar til orde for en ny krisepakke til reiselivet og luftfarten, og ber blant annet om at den såkalte reiselivsmomsen ikke økes.

Stortinget bestemte i mars i fjor at denne satsen skulle halveres fra 12 til 6 prosent for å hjelpe reiselivet gjennom krisen, men regjeringspartiene og Frp har vedtatt at den skal opp igjen til 12 prosent fra 1. oktober.

– Vi har foreslått at reiselivsmomsen skal holdes på 6 prosent ut hele 2021, og vil at den fremover skal permanent reduseres fra 12 til 8 prosent, sier Gjelsvik.

For øvrig vil Senterpartiet videreføre lavere avgifter for norsk luftfart enn før pandemien og halvere billettprisene på flyruter på kortbanenettet i distriktene.

Beskjed til statsministeren

I forrige uke var statsminister Erna Solberg (H) på hurtigbåttur i Hardangerfjorden. Der fikk hun klar beskjed fra lokale reiselivsaktører om at krisen ikke er over.

Saken fortsetter under annonsen

Noe av det de ba om, var nettopp utvidede permitteringsordninger og fortsatt halvert moms.

– Hvis permitteringsordningene blir avsluttet, er det mange virksomheter som må si opp ansatte, sa blant annet Gry Bystøl i Visit Voss til statsministeren.

Isaksen: – Urimelige utslag

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe (H) Isaksen kommenterer forslaget om bransjespesifikke permitteringsordninger slik:

– Vi setter fullt trykk på at bedriftene skal ta tilbake de som fremdeles er permittert. Derfor har vi tilpasset permitteringsregelverket ved at vi stryker alt før 1. juli for nye permitteringer. I tillegg gir vi lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar tilbake permitterte, og vi ser heldigvis nå at mange arbeidsgivere tar tilbake sine ansatte.

Han mener ordningen Senterpartiet foreslår, lett kan gi helt urimelige utslag.

– Da vil to bedrifter og deres permitterte ansatte behandles ulikt alt etter hvilken bransje de tilhører. Det er dessuten problematiske sider ved slike selektive ordninger opp mot EØS. Det er kanskje ingen bekymring for Senterpartiet som vil ha oss ut av avtalen, sier Isaksen til NTB.

Saken fortsetter under annonsen

– Skjebnetid

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv beskriver en «skjebnetid» for reiselivsnæringen. Hun er tydelig på at boosten turistnæringen fikk med norske reisende i fellesferien, ikke har vært nok til å veie opp for manglende internasjonal reisevirksomhet.

– Akkurat nå sitter en masse bedrifter og vurderer om de blir nødt til å si opp folk eller om de har mulighet til å ta dem tilbake i jobb. Siden mange ennå sliter med likviditeten, kan de bli nødt til å si opp folk, sier hun til NTB.

Tall fra Nav viser at i uke 33 var totalt 34.735 permitterte – av dem 9.389 innen reiseliv og transport.

– Sinnssykt tøff høst

Bergmål minner om at mange reiselivsbedrifter også skal begynne å betale tilbake på utsatte skatter og avgifter i høst.

– Med mindre ordningene forlenges, blir dette en sinnssykt tøff høst for reiselivet. Jeg forstår at regjeringen ikke kan fortsette med generelle ordninger i all evighet. Mange bransjer er gjenåpnet og har det bra, men reiseliv og luftfart har ennå ikke fått tatt del i hele gjenåpningen, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

I forrige uke ba også Anniken Huitfeldt og Arbeiderpartiet om en bransjespesifikk permitteringsordning for å hindre at flere tusen flyplassansatte blir sagt opp.

– Det er en fantastisk god nyhet at også Senterpartiet ønsker dette, og at en regjering med Ap og Sp trolig vil ta tak i det. Jeg håper de gjør det med en gang etter valget hvis de overtar.

Ledige stillinger – reiseliv