Annonse
Radisson Blu Mountain Resort Trysil Foto: Skistar

SkiStar med ambisiøse klimamål

- SkiStars utgangspunkt er, og har alltid vært, å legge tilrette for en aktiv livsstil. Med vår nye bærekraftstrategi ønsker vi å legge fokus på å få flere mennesker i aktivitet samtidig som vi tar vare på naturen rundt oss, så våre gjester kan fortsette å glede seg over den både nå og i fremtiden, sier Fanny Sjødin, sjef for bærekraft hos SkiStar.

I løpet av de siste fem årene har SkiStar vært gjennom en stor prosess for å redusere egne utslipp. Gjennom bruk av ny teknikk for å redusere drivstofforbruket, effektivisere energiforbruk og økt ressurseffektivitet, har utslippene fra selskapets egen drift blitt redusert med 46 prosent sammenlignet med 2015, da tiltakene ble igangsatt. Mye av forklaringen ligger i en økt bruk av fornybar energi på de svenske destinasjonene. Tiltakene som har foregått over en drøy 5 års periode har også fått fotfeste i Norge, og for sesongen 2021/22 går store deler av maskinparken over på biodrivstoffet HVO. I Sverige går alle tråkkemaskiner allerede på dette drivstoffet, og med innføringen også i Norge får SkiStars destinasjoner ytterligere redusert sine utslipp.

- Med vårt nye klimamål, har vi økt ambisjonsnivået betraktelig. Innen 2030 skal vi halvere våre totale utslipp, som er i tråd med de globale målene og Parisavtalen. Vårt klimamål omfatter også direkte og indirekte utslipp, og vi ønsker å ta ansvar gjennom å inspirere og påvirke både våre leverandører og gjester til å bli mer miljøbevisste, sier Stefan Sjøstrand, vd og konsernsjef hos SkiStar.

 

Annonse
Annonse
Annonse