Annonse

Veien videre: Full gjenåpning og reduserte avgifter

– Krisen i reiselivet er langt ifra over, mange frykter for konkurs i reiselivet, men vi nærmer oss heldigvis en gjenåpning. Regjeringen vil forlenge støttetiltakene for reiselivet i første omgang til over sommeren, men vi er klar over at den eneste fullgode løsningen er gjenåpning, sa næringsministeren.

Hun oppfordret alle reiselivsbedrifter til å benytte seg av den såkalte “omstillingsordningen”, for å få til et solid “comeback” for næringen.

Hva slags politikk trenger reiselivsnæringen for å fortsette veien som fremtidig jobbskaper? Dette var temaet da reiselivsaktørene Torgeir Silseth, CEO Nordic Choice Hotels, Vegard Uglebakken, leder av PNH Norway Alta og Jorunn Isaksen, daglig leder for Jonas B. Gundersen, møtte en rekke stortingspolitikere til debatt. Lav moms på overnatting og servering, lavere rentenivå, kriselån må slettes, regionale tiltak fremfor nasjonale tiltak og støtte til lønnspliktperiode ved permittering, er tiltak bedriftslederne etterspør i gjenåpningsfasen:

Sigbjørn Gjeldsvik mener momsen på servering må ned til 15 prosent for en restaurantbransje som ligger nede med brukket rygg. Han lover at SP skal kjempe for reiselivet og få ned momsen på permanent basis.

Gjeldsvik anerkjenner betydningen av reiselivet for hele landet, og mener at den lave momssatsen på overnatting må holdes på et lavt nivå ut året og inn i neste år. Videre mener han at momsen på servering må ned til 15 prosent for en restaurantbransje som ligger nede med brukket rygg. Han lover at SP skal kjempe for reiselivet og få ned momsen på permanent basis. 

Hans Andreas Limi (FrP) mener også at lavere serveringsmoms kan bidra til å øke aktiviteten i restaurantbransjen. Det viktigste FrP vil gjøre for reiselivet fremover vil være å redusere avgiftene ytterligere og forlenge ordningen med redusert moms. 

Åsunn Lyngedal (AP) understreket at mange i reiselivet ikke har fått god nok kompensasjon for det tapet de har lidd. Hun understreker at hvis Arbeiderpartiet kommer til makten vil de sette i verk den nasjonale reiselivsstrategien fra Innovasjon Norge, og satse på reiselivet som en viktig jobbskaper og verdiskaper over hele landet. 

Margunn Ebbesen (H) delte de andre politikernes beskrivelse av reiselivet som en viktig verdiskaper og sysselsetter, og understreket at regjeringen vil fortsette å hjelpe næringen mot full gjenåpning. 

Annonse
Annonse
Annonse