Annonse
Foto: Alf Oxem/VisitVesterålen

Vesterålen godkjent som bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge har tildelt Vesterålen Merket for bærekraftig reisemål.

- For Vesterålen betyr dette at vi nå har et fungerende system for å måle utviklingen, og styre effektivt i en bærekraftig retning. Det betyr ikke at jobben nå er avsluttet – det er nå den begynner, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen.

Vesterålen har vært gjennom en lang og grundig prosess, som startet med et regionrådsvedtak i 2017. Det var starten på et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger – og felles jobbing for en samlende og god reiselivsutvikling for Vesterålen.

Merkeordningen er et verktøy med 104 indikatorer for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Vesterålen var godkjent for fase 1 i 2019 og er nå i mål med en endelig godkjenning og anerkjennelse gjennom å offisielt være et bærekraftig reisemål.

Annonse
Annonse
Annonse