Annonse
Foto: LumiNola

Vil ta ti år før jobbreiser er tilbake til et normalt nivå

Koronapandemien har rammet reiselivsaktørene hardt, både i Norge og utlandet. Nå har det imidlertid kommet en rapport med positive prognoser ut dette tiåret, selv om jobbreiser, kurs og konferanser er unntak.

Dagens Næringsliv viser til analyseselskapet Menon som skriver i sin rapport at inntektene vil være tilbake på 2019 nivå i 2025. Deres prognose tilsier at veksten vil være størst innen aktiviteter og kultur, 62 prosent frem mot 2020.

Overnattinger forventes å vokse med kun 38 prosent i år, severingsteder, 52 prosent, estimerer Menon. Meste av veksten vil komme fra lokalbefolkningen, norske turister og utenlandske gjester. Noe av årsaken oppgis til å være et varig skift i hvor mye reising som bedriftene proiriterer.

Morten Thorvaldsen, konsernsjef i hotellkjeden Thon Hotels kommenterer rapporten: «Den er absolutt interessant, men jeg tror ikke noe på at yrkestrafikken først i 2029 vil være tilbake på 2019-nivå. Da får vi trøbbel. Småmøter med en overnatting vil nok i større grad enn før pandemien bli avholdt digitalt, men vi ser allerede at det begynner å løsne innen mindre kurs og konferanser»

Thorvaldsen sier videre at volumet nå ikke ser så verst ut for 2022, men at de store konferansene vil nok ikke komme for fullt igjen før i 2023-24. Likevel tar han høyde for at pandemien vil føre til færre utenlandske gjester en periode. Han tror man må bli flinkere til å spørre gjestene hva de vil oppleve og så skreddersy opplevelser for dem, avslutter han.

Torgeir Silseth, konsernsjefen i hotellkjeden Nordic Choice, er også ganske sikker på at reisevirksomheten i reiselivet er tilbake til normalen før 2029. «Om det er noe vi har erfart j gjennom denne pandemien, så er det at fallet har vært ufattelig mye større enn vi kunne drømme om. Men også at gjeninnhentingen har komme mye raskere og dynamisk enn vi så for oss. 

Gjeninnhentingen har kommet mye raskere og dynamisk, enn vi så for oss. Så bevegelsene i begge retninger har vært enorm», sier Silseth. Han påpeker videre at de så tendenser til at forretningsmarkedet sakket noe av allerede før Coronautbruddet. Gjennom pandemien har alt som har med opplevelser, spa og særegne hoteller gått i taket, avslutter han.

 

Annonse
Annonse
Annonse