Annonse
Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid under presentasjonene av kvartalstallene for Flyr Foto: Javad Parsa / NTB

Flyr svir av mer enn 50 millioner hver måned

Selskapet regner med det vil være tilstrekkelig finansiert etter kapitalinnhentningen som nå pågår. Parallelt med dette leies det inn nye Max-fly for over en milliard kroner.

Flyr henter inn 250 millioner kroner i friske penger i en emisjon garantert av hovedaksjoner Erik G. Braathen, og andre investorerer deriblant Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen, skriver E24.

Flyr hadde en kontantbeholdning på 180 millioner ved prospektets utgivelse den 7 januar. Av dette var 45,5 millioner kroner ikke fri tilgjengelig kapital per 30 september, men bundet til bankgarantier som sikkerhet for gjeldsforpliktelser i forbindelse med driftsmessige kjøpsavtaler og flyleie, ifølge prospektet.

Flyr vil dermed ha 420 millioner kroner etter kapitalinnhentningen

Selskapet hentet inn inn 600 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen, mars 2021. Da kunne Flyr innkassere 584,5 millioner kroner nette, ifølge prospektet. I september er kontantbeholdningen redusert til 362,5 millioner kroner.

Med dagens kontantbeholdning på 189 millioner, før emisjonen, har selskapet dermed brukt opp 173,5 millioner kroner, som tilsvarer 53,4 millioner kroner i måneden, justert for første uken i januar.

Dersom pengene fortsetter å renne ut i dette tempoet vil kontantbeholdningen (på 420 millioner) vare 7 måneder, avhengig av utviklingen i markedet.

Flyr peker på at selskapet etter emisjonen vil ha arbeidskapital til minimum 12 måneders drift.

Flyrs finansdirektør Brede Huser bekrekfter til E24 i en epost at emisjonen til være tilstrekkelig frem til positiv kontanstrøm i 2023.

Vintersesong og omikron

Tiltakene som regjeringen har innført grunnet Omikron har naturligvis påvirket etterspørslene etter flyreiser.

– Vi har i denne situasjonen et veldig fokus på å redusere kost og «cashburn». Noen av virkemidlene her er å tilpasse produksjonen til den etterspørselen som eksisterer i en slik situasjon, og det har vi gjort nå i januar, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til E24.

Hun sier videre at de vil fortsette å justere produksjonen inntil etterspørselene tar seg opp igjen dersom situasjonen med omikron trekker ut i tid.

– I tillegg vil vi benytte oss av alle tilgjengelige støtteordninger fra det offentlige, slik som for eksempel lønnsstøtteordningen, og vi har implementert andre interne tiltak for å redusere «cashburn», sier Svanes.

På vinteren er det normalt lavsesong og en periode hvor flybransjen taper penger.

Spredningen av viruset har ført til kanselleringen verden over, og hindret mye av den viktige jule- og høytidstrafikken, og ikke minst bremset opp bookinger for alt fra skiturisme til sommersalget.

– Selv i en måned som vanligvis er preget av høy reiseaktivitet på grunn av juleferien, er det ganske klart at folk reiste mindre enn planlagt i julen på grunn av de nye restriksjonene, sa Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid da trafikktallene for desember forelå.

I desember hadde Flyr billettinntekter på 23 millioner kroner, og bare 47,1 % av setene var fylt opp.

Det var ned fra 26,5 millioner kroner i november, normalt en svakere måned enn desember, der 54,4 prosent av kabinen var fylt opp.

I snitt brukte Flyr opp over 53 millioner kroner per måneden i denne perioden.

Resultat i 3 kvartal

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene per tredje kvartal, varslet Flyr å ha brukt opp 248 millioner kroner siden oppstarten, inkludert 94 millioner kroner før første flyging.

Det gir et månedlig forbruk på over 51 millioner kroner mellom juli og september.

Flyr hadde et resultat før skatt på −162,3 millioner kroner i tredje kvartal, som var sterkt preget av coronapandemien.

«Power by the hour”

Selskapet har til en viss grad kunnet lene seg på gunsige såkalt timeleieavtaler (PBH), der flyselskapet kun betaler leie for tiden flyene er i luften.

Kostnaden knyttet til leie av de seks første Boeing 737–800-flyene er ikke kjent.

De langsiktige leasingforpliktelsene knyttet til fly og anleggsfasiliteter oppgis til 356 millioner kroner per tredje kvartal, hvorav 72 millioner kroner knyttet til hangarleie, ifølge prospektet.

Flyr mottok imidlertid et femte 737-fly i desember, og det siste ventes i månedsskiftet januar/februar.

Flyr opplyser til E24 at leasingforpliktelsene for hvert Boeing 737–800 er på 95 millioner kroner, eller rundt 570 millioner kroner for seks fly.

– Beløpet reflekterer neddiskontert leiekostnad for flyene over leieperioden (seks år, red.anm.), skriver Svanes/Huser i en e-e-post.

Flyr har ingen timeleie (PBH) knyttet til leie av seks nye Boeing 737 Max 8, som ble varslet i fjor høst.

Avtalen for de seks flyene, som løper over ni år, har også en opsjon for ytterligere fire tilsvarende fly for levering i 2023.

Flyr bekreftet overfor E24 like før nyttår at selskapet vil ta leveranse av de seks første flyene i første halvår, som skal settes løpende inn i sommerprogrammet.

«Totale leasingforpliktelser for de seks første flyene (Boeing Max, red.anm.) ventes å være rundt 1150 millioner kroner. Flyene vil bli finansiert via driftsmessige leasingavtaler», heter det.

 

Annonse
Annonse
Annonse