Annonse
Foto: Innovasjon Norge

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm slutter

Bente Bratland Holm begynte i Innovasjon Norge i 2017, da hun ble ansatt med et mandat for og oppdrag om å rigge reiselivssatsingen for fremtiden. Hun har i løpet av de siste fem årene vært sentral i store omstillingsprosjekter og dypt engasjert i oppdraget med å utvikle en nasjonal reiselivsstrategi.

- Arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk», sammen med en hardt prøvet næring som sto og fremdeles står i en pandemi som lammer hele industrien, er noe av det mest givende jeg har vært med på i hele min karriere, sier Bente Bratland Holm.

Under hennes ledelse har Innovasjon Norge også lansert slagordet «hele Norge – hele året», og har digitalisert store deler av reiselivsarbeidet, sammen med de hun omtaler som verdens beste reiselivskollegaer i inn- og utland.

- Jeg mener jeg har levert på oppdraget jeg fikk da jeg gikk inn i denne stillingen. Nå er det på tide å tre til side og la noen andre overta det utrolig viktige arbeidet med reiseliv i vår organisasjon. Resultatene vi har oppnådd er jeg kjempestolt av. Hva jeg skal gjøre videre vil tiden vise. Jeg har ingen konkrete planer, og skal bruke tiden utover våren på å finne ut av det, sier Bente Bratland Holm.

Arbeidet med reiseliv hører hjemme i Innovasjon Norges divisjon for strategisk posisjonering, reiseliv og spesialoppdrag, som ledes av Elisabeth Svanholm Meyer.

Bratland Holm er ansatt i Innovasjon Norge ut april, og vil være involvert i enkelte oppgaver frem til da. Rekrutteringsprosessen for å få på plass en etterfølger er i gang, og Audun Pettersen fungerer inntil videre som reiselivsdirektør.

 

Annonse
Annonse
Annonse