Torghatten servicehus. Illustrasjon Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL. Foto: Statens Vegvesen

Torghatten oppgraderes som turistmål

Publisert: 9. september 2022 kl 10.32
Oppdatert: 9. september 2022 kl 10.32

Tiltakene innefatter nytt servicebygg, ny parkeringsplass samt universelt utformet gangsti, benker, informasjonstavler samt nye stier og trapper utenfor og inne i Torghatthullet

Reguleringsplan ble vedtatt i 2020, og fjellområdet inn mot Torghatthullet ble rensket og sikret i en egen, forberedende entreprise i 2021/2022.

Byggingen av parkeringsanlegg med servicebygg skal gjennomføres av det lokale firmaet OK Kristoffersen, mens Stibyggjaren AS skal stå for etablering av sti-trasé og trappearbeider i naturlandskapet rundt og gjennom Torghatthullet.

Hensikten er å påbegynne anleggsarbeidene så snart forholdene ligger til rette. Siden grunnervervet foreløpig ikke er avklart, er oppstart noe forsinket. Målet er å ferdigstille et helhetlig og tilrettelagt anlegg som styrker Torghatten og Brønnøysund som reisemål, og frister til lengre opphold og flere besøk i nærområdet i løpet av 2024.

Annonse

Ledige stillinger – reiseliv