Annonse

Rekordøkning i hotellovernattinger i mai

For første gang ble det målt over 2 millioner overnattinger ved norske hoteller for mai måned. Det var en økning på hele 9,5 prosent sammenlignet med mai i fjor. Oslo, Rogaland og Hordaland bidrog mest til økningen.

Overnattingsstatistikken fra SSB viser at det var 2,7 millioner registrerte overnattinger i mai 2019 ved kommersielle overnattingssteder. Det var en økning på 3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det var hotellene som stod for hele økningen. Mens hotellene hadde 173.000 flere overnattinger, hadde campingplassene og hyttegrendene samlet sett 96.000 færre overnattinger.

I løpet av mai var det 2 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på hele 9,5 prosent mot mai i fjor. Både de utenlandske og de norske overnattingene økte, med henholdsvis 10,4 og 7,1 prosent. Samtidig økte overnattinger både for ferie, yrkesreiser, kurs og konferanser.

USA var størst av utenlandsmarkedene, med en økning på 28,4%, til 87.736 overnattinger i mai. Deretter fulgte Sverige med 54.364 (+0,3%), Tyskland 47.700 (+3,3%), Storbritannia 45.650 (+8,9%) og Kina 45.095 (+9,5%). Spania økte med formidable 49,2% til 27.206 overnattinger i mai.

Oslo hadde 65.000 av de 173.000 flere hotellovernattingene i mai i år, og var det fylket som hadde størst økning. På de neste plassene kom Rogaland og Hordaland, som også hadde sterk vekst i overnattinger. Vest-Agder og Østfold opplevde derimot en nedgang, målt mot mai i fjor.

Campingplassene hadde en nedgang i antall overnattinger og mye av årsaken kan være at mai i år var våtere og kaldere enn mai i 2018. En annen årsak kan være at pinsen var i mai i 2018 og i juni i 2019. Det var rundt 565.000 overnattinger på campingplassene i mai, 81.000 færre enn året før. Det var spesielt nordmenn som bidrog til nedgangen, men det var også færre utlendinger.

Annonse
Annonse
Annonse