Annonse
Buffetrestaurantkonseptet Munnfull skulle bli landsdekkende - nå legges det ned. Foto: Munnfull / Facebook

Det nye restaurantkonseptet til Askeladden & Co legges ned

I fjor åpnet Vilde Bauer Andreassen, med Askeladden & Co i ryggen, det nye buffetrestaurantkonseptet Munnfull på Jessheim utenfor Oslo.

Til DN forteller Bauer Andreassen at restauranten ikke har nok omsetning til å dekke kostnadene, og at den derfor ikke er lønnsom.

Hun var med på å starte buffetrestauranten og har hatt den daglige driften.

Hun innrømmer ovenfor avisa at de i begynnelsen ikke klarte å tilby gjestene den kvaliteten de fortjente på grunn av driftsproblemer, men sier at nasjonal skjenkestoppen i januar gjorde det enda vanskeligere å drive buffetrestaurant. Derfor holdt Munnfull stengt store deler av vårparten.

Askeladden, Bauer Andreassen og et fåtall andre aksjonærer har invester rundt ti millioner kroner i Munnfull. De sitter igjen med en gjeld på rundt to millioner kroner i form av lønn og feriepenger, leverandører og leieforpliktelser til gårdeier.

Formelt vil ikke selskapet slås konkurs, men avvikles etter forpliktelsene er gjort opp.

Annonse
Annonse
Annonse