Annonse

I København har de fått refs for å belønne flatfyll. I Norge lover Nord-Europas største barkjede å holde seg på matten.

Den 25 september inviterte kjeden sist til «Morgenridder». Over to timer kunne gjestene for kr 199,- få ti store fatøl i tillegg til ferskt brød, kaffe og cheeseburger. Den danske utelivskjeden Rekom står bak dette og flere andre barkonsepter. De er størst i Nord-Europa med 199 steder så langt. I Norge har de foreløpig 41 steder. Målet er å bli størst i Norge, skriver Aftenposten.

Kritikk i København 

Selv i et alkohol liberalt land som Dannmark, har de fleste oppfattet denne markedsføringen som oppfordring til flatfyll, og har dermed møtt krass kritikk. I mars 2020 fikk de refs av bransjens selvregulerende organ «Alkoholreklamenevnden», som slo fast at markedsføringen ikke må oppfordre til et stort forbruk. 

Drikkemedalje 

I Oslo er trolig Heidi’s Bier det nærmeste vi kommer «danske tilstander». Denne Rekom kjeden har også belønnet sine danske kunder som har drukket eksepsjonelle mengder. Liknende utfordringer finnes under flere forskjellige navn hos flere av Rekom-kjedene. 

Men ikke i Norge 

Om vi kan forvente lignende tilbud – og tilstander – som på Heidi’s Bier bar, eller noen av de andre stedene Rekom driver i Norge, sier Fredrik Mygind til Aftenposten at «I Norge har vi en annen alkohollov og vi må forholde oss til den. Slike tiltak er ikke mulig og vil ikke komme på tale her." 

På spørsmål om de mener det er en god form for markedsføring, svarer han at de bruker forskjellige elementer, men at de må forholde seg til reglene der de opererer. 

Videre synes han også at bransjen bør bli anerkjent i Norge sammenlignet med Dannmark. Alkohol i Norge blir sett som veldig farlig og det er veldig mye regler og prosedyrer, sier han og mener begrensningene i markedsføring i Norge er ekstremt strenge. 

Annonse
Annonse
Annonse