Annonse

Ikke nasjonal skjenkestopp likevel

Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, står bak forslaget som ble lagt frem av Siv Jensen (Frp.).

Helse- og omsorgsdepartementet følger nå opp Stortingets flertallsvedtak.

Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, med ikrafttredelse midnatt natt til fredag 22. januar. Det gjør at kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp, eller strengere regler enn de nasjonale regler. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

 

Annonse
Annonse
Annonse