Annonse
Oslo Tinghus Foto: Wikipedia

Uenighet om tips til retten

Spørsmålet skal nå avgjøres i Oslo tingrett, etter at ledelsen ved hotellene Bristol og Radisson Blu Plaza har brukt snaut halvparten av de ansattes tipspenger til å dekke administrative kostnader.

– Dette er en prinsipiell fanesak, som vil ha betydning for hele bransjen, sier LO-advokat Håkon Angell til E24. Tilsammen 24 saksøkere står bak de to sakene, som går for Oslo tingrett i april og mai.

– Dette er i utgangspunktet tips som blir innbetalt fra gjestene til servitørene. En påskjønnelse til ansatte. Så blir spørsmålet om arbeidsgiver, i kraft av det vi kaller styringsretten, skal kunne ta en andel av tipsen til dekning av arbeidsgiveravgiften som påløper, samt kostnader ved å administrere denne tipsen, sier Angell til E24.

I 2019 kom det en lovendring som pålegger arbeidsgiverne å innberette tips som arbeidstagerne mottar. Fra nå av er det arbeidsgiver som må holde oversikt over hvor mye tips de ansatte mottar og behandle dette beløpet som lønn.

For hotellene er det NHO Reiseliv-advokat Kjell Ola Berg som står for argumentene i begge de to rettssakene. Berg er med på at det er styringsretten som er til behandling, men ønsker samtidig å nyansere Angells beskrivelse av situasjonen noe.

– I dette tilfelle er det et spørsmål om styringsretten strekker så langt som til å nekte ansatte å motta et tredjemannsgode. Da blir spørsmålet: Skal arbeidsgiver opprettholde dette? Det blir dyrt og mye arbeid. Skal arbeidsgiver si at ansatte ikke får lov å ta imot dette tredjemannsgodet? Eller skal vi ta en mellomting, som er å si at det er greit, dere får lov å motta tips, men kostnadene får dere ta selv, forklarer Berg.

De to aktuelle rettssakene kan ses som en slags «spin-off» av saken mellom servitører og ledelse ved Theatercafeen på midten av 2000-tallet. Saken endte med en Høyesterettsdom i arbeidsgiverens favør, hvor det ble slått fast at de kunne pålegge servitørene å dele tipsen med kokkene.

Annonse
Annonse
Annonse