Foto: Norges sjømatråd

Populær sommermat

Publisert: 30. juni 2022 kl 14.19
Oppdatert: 30. juni 2022 kl 14.19

Norske reker liker seg best i kaldt, rent vann, som gjør at de vokser og modnes sakte. Rekene befinner seg vanligvis på mellom 100 og 700 meters dyp, men finnes både grunnere, opp til 20 og dypere, ned til 900 meter. De liker seg godt i temperaturer på mellom 1 og 6ºC.

Rekebestanden deles inn etter hvor den lever. I Norge er reker utbredt i fjorder, kystnære områder, i Nordsjøen/Skagerrak og i Barentshavet. I Nordsjøen fiskes det på bestanden som befinner seg i Norskerenna. Rekene finnes også på begge sider av Nord-Atlanteren, rundt Island, Jan Mayen, ved Grønland og langs østkysten av Canada.

Om dagen ligger reken på bunnen for å hvile eller beite. Om natten stiger den opp i vannsøylen for å spise dyreplankton. Reken beveger seg mest opp og ned i vannsøylen, men hunnen kan bevege seg til grunnere vann rundt klekketid.

Kaldtvannsreker er hermafroditter. Det vil si at de fødes som hann og skifter kjønn. Kjønnsskifte varierer fra de ulike oppvekstområdene.

Reker kan bli 15–16 cm og opptil 10 år gamle. De parrer seg på høsten, og hunnreken bærer rognen under bakkroppen gjennom vinteren. Eggene klekkes på våren. De nyklekte larvene beiter på små plankton i de øverste vannlagene, før de etter 2–3 måneder trekker seg mot bunnen.

Rekefisket foregår hele året. Rekene i Barentshavet blir fisket med store frysetrålere, som bearbeider og pakker fangsten ombord. Rekene i Nordsjøen og Skagerrak og i fjorder og kystnære områder, blir fisket av små reketrålere. Rekene blir da primært kokt ombord og solgt som ferske, kokte reker. Reker omsettes kokt med skall, ferske eller frosne, pillede frosne eller lettkonservert i lake.

Hvert år gir norsk og internasjonal forskning grunnlag for råd om bærekraftig fangst i det nordøstlige Atlanterhavet. Norge fører deretter forhandlinger om kvoter med andre land som fisker på de samme bestandene. På bakgrunn av forhandlingene fordeler Nærings- og fiskeridepartementet norsk andel til norske fiskere.

Saken fortsetter under annonsen

Det er definert en norsk standard (NS 9409:2009) som skal følges når reker leveres med kvalitetsmerket Norske Reker.

Eksporten av reker i 2021 var på 14.300 tonn, volumet økte med 20 prosent fra 2020.

For endel år siden sto rekecocktail på nesten alle restaurantmenyer, nå går de største volumene til rekesmørbrød, reker naturell på uteservering, og som ingrediens i forskjellige fiskeretter.

Kilde: Godfisk.no

Ledige stillinger – reiseliv