Tipssakene behandles av Høyesterett

Publisert: 28. juni 2022 kl 09.25
Oppdatert: 28. juni 2022 kl 11.13

­Tvisten dreier seg om arbeidsgivers adgang til å innføre rutiner som innebærer reduksjon i innkommet tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon. 

Saken har vært behandlet av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I tingretten vant arbeidsgiverne frem, mens lagmannsretten ga arbeidstakerne medhold.

Saken ble anket inn for Høyesterett, og i dag har ankeutvalget besluttet at saken skal behandles av Høyesterett. Saken kommer opp i løpet av seks måneder.

Arbeidsgiverne vant frem med sitt ønske om å anke den såkalte tipssaken til Høyesterett, som nå har besluttet at saken skal behandles.

Ni Fellesforbundet-medlemmer ved Hotel Bristol i Oslo og 14 Parat-medlemmer fra Oslo Plaza Hotel gikk sammen med fagforbundene sine til sak med krav om at hotellene slutter å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tipsen.

– Hotellene har trukket omtrent 10,5 prosent av tipsen til arbeidsgiveravgift. Oslo Plaza Hotel har trukket 10 prosent til administrasjon, mens Hotel Bristol har trukket 5 prosent. I tillegg har hotellene trukket fra skatt, pensjon og feriepenger. Blir denne dommen stående, har ansatte rett til å beholde alle pengene, sa Parat-advokat Grete Dieserud Dieserud etter seieren i lagmannsretten i vår.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – reiseliv