Annonse

Sas trenger 12,5 milliarder til rekapitalisering - støtte fra sverige og danmark

Den svenske regjering har lagt frem en proposisjon for riksdagen om å støtte SAS AB med inntil SEK 5 milliarder, som en del av selskapets rekapitaliseringsplan som følge av de negative effektene av covid-19. I tillegg har den danske regjering signalisert politisk støtte for en rekapitalisering av SAS. Det svensk-danske flyselskapet regner med at rekapitaliseringen kommer til kreve rundt SEK 12,5 milliarder i nye penger, samt ytterligere tiltak. SAS sier at de også fortsetter anstrengelsene med å sikre støtte fra den norske stat.

Målet med rekapitaliseringsplanen er å sikre at SAS er fullt ut finansiert og at nivået på egenkapitalen kommer opp på samme nivå som før covid-19.

Til tross for at mange land begynner å åpne sine grenser igjen, kommer opphentingsfasen for luftfarten, inkludert SAS, til å fortsette et godt stykke inn i 2022, før vi er tilbake på nivå som før utbruddet av covid-19. Styret i SAS har derfor godkjent en revidert forretningsplan, som blant annet omfatter reduksjon av antall ansatte med 5000, samt behov for produktivitetsforbedringer på mellom 15 og 25 prosent i alle kollektivavtaler.

Annonse
Annonse
Annonse