Annonse
Gjøran Sæther, adm. dir. i Fursetgruppen.

- Situasjonen for serveringsbransjen er høydramatisk

- Skjenkestoppen i Oslo kom som et sjokk for bransjen, de fleste trodde Oslo skulle følge Bergen og tillate skjenking frem til klokken 22. Det ville iallfall kunne holdt serveringsstedene i gang, gitt dem mulighet til å rullere varelageret og de ansatte kunne ha jobbet. Men da byrådet innførte full skjenkestopp, kom det som et slag i maven for oss og bransjen, sier Gjøran Sæther, adm. dir. Fursetgruppen og medlem av styret i NHO Reiseliv.

- Hele julebordsesongen forsvinner for de fleste, så vi må si at situasjonen er høydramatisk. Vanligvis lever mange restauranter i flere måneder på det overskuddet de får i førjulsesongen. Jeg vil tro at vi kommer til å få et ras av oppbud og konkurser nå utover i første kvartal. Ingen får offentlig kompensasjon før tidligst et stykke ut i januar, det betyr at de må dekke faste omkostninger f.o.m september, med mer selv. Og fremdeles vil det være usikkert når vi kan åpne igjen og om restriksjonene vil vedvare utover på nyåret. De fleste bankene gir ikke lån eller kreditt som bedriftene ikke ville fått i en normalsituasjon.

På landsbasis frykter 48% av bedriftene i serveringsbransjen konkurs, og hele 7 av 10 i Oslo, ifølge NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse. Det er verdt å merke seg at dette er en undersøkelse blant NHO-medlemmene, som i utgangspunktet iallfall har vært de bedriftene som har vært de sunneste. Så dette er dramatiske tall. Det er mange små og enkeltstående bedrifter, ofte med svak lønnsomhet, som ikke tar seg omkostningen ved å være medlem i en bransjeorganisasjon, så da kan man bare tenke seg situasjonen mange av disse er i.

Jeg har ikke hørt om så mange konkurser per primo desember, men staten slår ingen konkurs for tiden, de utsetter betalingsfrister. Gårdeierne vil heller ikke slå leietagere konkurs uten at alle andre veier er prøvd. Men på nyåret vil nok mange vurdere situasjonen på nytt. For egen del er vi også i forhandlinger med huseierne, foreløpig har vi en god dialog og prøver å bli enige. I Oslo ber byrådsleder Raymond Johansen regjeringen ordne opp, mens Oslo Kommune er blant de minst samarbeidsvillige gårdeierne når det gjelder å få til ordninger med utsettelse av husleie, offentlige avgifter og eiendomsskatt, sier Gjøran Sæther.

Mange faste kostnader kompenseres ikke

- Myndighetenes kompensasjonsordninger hjelper litt, det tragiske for bransjen er at vi har fått en nedstengning som ikke blir kompensert. Det sies at bedriftene kan få inntil 85% dekket, men når man fyller ut formularene for å få kompensasjon, er det reelt kun omkring 50% som kvalifiserer til kompensasjon. I tillegg kommer tap av varelager og at arbeidsgiver nå må dekke 10 permitteringsdager. Myndighetene må sørge for at det de sier stemmer med virkeligheten.

Hos oss er det over 600 permitterte for tiden, i en periode der de egentlig skulle tjent gode penger. De vet ikke når de kan komme tilbake i jobb. Mange er inne i sin permitteringsperiode nummer to og mange har svært tunge dager, så vi føler veldig med disse. Mange bransjefolk opplever et stort press, både økonomisk og psykisk.

Det er ikke lett å drive i serveringsbransjen når spillereglene forandres nærmest fra uke til uke, men nå virker det iallfall som det er litt mer optimisme å spore, på grunn av at vi vet at vaksiner kommer ganske snart. Og så får vi håpe at bransjen får lov til å åpne igjen i januar, uten for mange restriksjoner. At det åpnes for arrangementer og at det blir mindre bruk av hjemmekontor, slik at folk bruker serveringsstedene også i forbindelse med jobben.  

Det er vanskelig å si hva som skjer med serveringsbransjen i Oslo når alt dette er over. Vi var inne i en periode der Oslo var iferd med å få internasjonalt ry som en spennende matby. Jeg håper virkelig de fleste greier å bite sammen tennene og holde ut den siste perioden, til det lysner igjen, avslutter Fursetgruppens adm. dir., Gjøran Sæther. 

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse