Annonse

Skidestinasjonene trenger avklaring før de kan ansette for vinteren

– Vi tror jo at mange vil komme til fjellet i vinter og vi planlegger for det med gode smitteverntiltak, men utfordringen er den fleksibiliteten vi må ha, sier Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

80 prosent av de kommersielle gjestene kommer fra utlandet, hovedsakelig fra Danmark og Sverige, men også fra England, Tyskland, Russland og Nederland.

Dermed blir karantenereglene helt avgjørende for hvor mange som kan komme, og det kan endre seg fra den ene dagen til den andre.

– Med 80 prosent utenlandske gjester kan svingningen i besøket bli veldig store, sier Sanaker Lohne til NRK Innlandet.

Reiselivsaktørene i Trysil er i full gang med å rekruttere til vintersesongen, men usikkerheten er stor. Normalt jobber over 900 sesongansatte i Trysil gjennom vinteren. Vinterreiselivet legger grunnlaget for 54 prosent av sysselsettingen i Trysil.

– Bedriftene våre ønsker å ta godt vare på sine ansatte. Da må permitteringsreglene og reglene for når man kan få dagpenger tilpasses. Vi tror at nøkkelordet for vintersesongen er fleksibilitet, sier Sanaker Lohne.

De vil ha de samme ordningene som i vår; at arbeidsgiverne bare betaler for de to første permitteringsdagene, og at arbeidstagerne kan få dagpenger uavhengig av opptjeningstid, og hvor stor stillingsbrøk de eventuelt blir permittert.

Næringsminister Iselin Nybø sier til NRK at regjeringen jobber med en ny og spisset tiltakspakke for reiselivet, som skal legges frem snart.

Annonse
Annonse
Annonse