Annonse

Skjenkestoppen ved midnatt oppheves

Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt, der smittepresset er høyt.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:

- Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.

- Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

- Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

- En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

Skjenkestoppen oppheves

Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden, dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er tilstede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe.

Presisering av enmeters-regelen for serveringssteder og arrangementer

Regjeringen presiserer også enmeters-regelen for serveringsteder og arrangementer. Stedene og arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplassene eller ett ledig sete mellom fastmonterte seter når gjestene og publikum booker og ankommer. Person i samme husstand kan selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det, når de ankommer stedet/arrangementet. 

Annonse
Annonse
Annonse