Annonse

Står kvaliteten på det norske reiselivsproduktet i forhold til prisen?

Norsk reiselivsnæring og utenlandske aktører som selger Norge, er relativt optimistiske foran sommersesongen, etter å ha hatt fem gode sommersesonger. Det er likevel noen skjær i sjøen. Svært mange av de som besøker oss synes ikke kvaliteten på det norske reiselivsproduktet står i forhold til prisen, viser Innovasjon Norges ferske Turistundersøkelse.

I Turistundersøkelsen måler VisitNorway turisters tilfredshet, og aldri før har «pris i forhold til kvalitet» kommet lavere ut enn i fjor sommer. På grunn av økt etterspørsel, i de mest populære områdene, har overnattingsbedriftene kunnet ta ut høyere pris. Det har gått, siden den norske kronen har vært lav mot både euro og dollar, men nå er prisnivået så høyt at Norge står i fare for å bli valgt bort. Dessverre har ikke kvalitet og service økt i samme tempo, mener mange. Som en turoperatør skriver: “Prices seem to have reached a level that guests are no longer willing to accept. At the same time the quality of food, the service in the hotels etc. have not been increased.”

- Vi tåler at prisene øker, og vi skal tjene penger på turisme. Men det er viktig at kvaliteten reflekterer prisen, være seg i overnattings-, bespisnings- eller aktivitetstilbud. Vi kan gjerne være kjent som en dyr destinasjon, men det må være dyrt og bra, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Alt i alt tilfredshet og anbefalingsvillighet er høy blant både de norske og utenlandske feriereisende. De utenlandske feriereisende har en noe høyere alt i alt tilfredshet enn de norske. Uavhengig av nasjonalitet scorer nesten samtlige målte forhold høyt. De forhold som scorer lavest er tilgjengeligheten av mat av høy kvalitet, handlemulighetene og priser i forhold til kvalitet. Sistnevnte gjelder særlig blant de utenlandske feriereisende, som scorer priser i forhold til kvalitet betydelig lavere enn de norske, hhv 2,9 og 3,4 poeng av 5 mulige.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR

 

Annonse
Annonse
Annonse