Annonse
Næringsminister Iselin Nybø og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, presenterte nye tiltak for reiselivsnæringen på Operaen i Oslo. Foto: Øyvinn Myge  

Staten skal dekke en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter

Regjeringen foreslår nå å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Reiselivet får dessuten 250 millioner kroner mer til omstilling, og det foreslås en egen tilskuddsordning for kommunene på 200 millioner kroner, der også reiselivsbedrifter kan søke.

Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

– Mange i reiselivet og arrangementsmarkedet ser mørkt på høst- og vintersesongen. Ingen vet hvor lenge dagens situasjon vil vedvare. Vi gjør dette nå for å unngå konkurser og opprettholde aktiviteten i særlig hardt rammede bransjer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kompensasjonsordningen for reiselivet vil bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020. Den tidligere ordningen var automatisert og ble administrert av Skatteetaten, for den nye ordningen blir det manuell behandling. Utbetalingene vil ikke skje før i starten av 2021.

Regjeringen vil gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utarbeide de videre detaljene.

Tiltak for distrikts-Norge

– Reiselivsnæringen er spesielt hardt rammet av coronapandemien, ikke minst mange reiselivsaktører i distrikts-Norge. Reiselivsbedriftene rammes i ulik grad av smitteverntiltak, reiserestriksjoner og sviktende besøkstall. Jeg har møtt mange små reiselivsaktører rundt i landet og disse møtene har gjort sterkt inntrykk. Mange frykter for livsverket sitt og for at ansatte må gå. Derfor er jeg glad for at vi nå får på plass en god pakke for reiselivsnæringen, som gjør at de kan holde hjulene i gang og stå klar når gjestene kommer tilbake, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen foreslår en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner, der kommuner som har måttet sette iverk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet. I tillegg kommer 80 millioner kroner til investeringstilskudd i regi av Innovasjon Norge, som skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene. 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

– Reiselivsbedriftene spiller en stor rolle i mange lokalsamfunn over hele landet, og det skal de fortsette å gjøre. Nå må vi jobbe for omstilling og tilpasse oss en ny smittehverdag, også i reiselivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Målet vårt er å fortsatt ha et attraktivt og bærekraftig reiselivstilbud når markedene åpner opp igjen. Norge som reisemål skal oppleves som trygt både for ansatte og gjester, sier Nybø.

Kompensasjon for faste kostnader er viktigst

– Så lenge pandemien varer og myndighetene har stengt deler av samfunnet, må næringen ha hjelp til å overleve. Heldigvis har regjeringen lyttet til reiselivet i at det viktigste nå er få dekket faste kostnader, for å holde bedriftene og arbeidsplassene i live frem mot neste sommer, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

- Kompensasjon for faste kostnader som følge av myndighetenes nedstenging, er viktigst blant de nye tiltakene. Når pandemien er over skal reiselivet igjen være en subsidiefri næring, som den alltid har vært, sier reiselivsdirektøren.

I kompensasjonsordningen som gikk ut i august måtte bedriftene ha 30 prosent omsetningsfall som minimumskrav for å få støtte, NHO Reiseliv mener det er fornuftig at denne ordningen fortsetter, også at inntil 80 prosent av omsetningsfallet dekkes, som tidligere.

Regjeringen forslag til krisepakke for reiselivet krever godkjenning av Stortinget, der tidligere forslag er blitt endret og forbedret.

Annonse
Annonse
Annonse