Annonse

Statsbudsjettet: ikke tilstrekkelig for å sikre arbeidsplassene i reiselivet

Regjeringen viderefører en liten kompensasjon for reiselivet i statsbudsjettet for 2021, men ordningen er ikke spesifisert og overlates til Stortinget å konkretisere. Summen som er satt av til omstilling og kompensasjon er på NOK 680 millioner, som er langt lavere enn de 1,5 milliardene som er satt av til reiselivet de siste fire måneder i år. Regjeringen dobler også reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent.

─ Regjeringen anslår selv at coronakrisen vil vare til over sommeren 2021. Da er det overraskende at kompensasjonsordningen ikke videreføres på tilnærmet samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Så lenge pandemien varer og smittetallet øker, vi har stengte grenser og myndighetene har pålagt bransjen restriksjoner, må reiselivet ha relevant hjelp til å overleve, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

─ Finansministeren sier det viktigste målet er å sikre arbeidsplasser. Det klarer han ikke uten å redde reiselivsnæringen gjennom coronakrisen, og da må hardere lut til.

Vi har ennå ikke fått på plass kompensasjonsordningen som regjeringen har lovet reiselivet frem til jul. Bransjen har ventet i to måneder på en ny ordning, etter at den gamle ble avsluttet 31. august. Avsatt beløp for høsten er nærmere halvert fra første krise-halvår. Samtidig forverres situasjonen for reiselivsbedriftene for hver måned som går, fortsetter Krohn Devold.

Øker lavmomsen til 12 prosent

I forslaget til statsbudsjett for 2021 øker regjeringen den lave momssatsen på 6 prosent til 12 prosent.

─ Regjeringen og FrP kom til enighet om en krisepakke for reiselivet for noen få dager siden, der de ble enige om å beholde lavmoms på 6 prosent ut året. Men krisen i reiselivet er ikke over etter jul. Situasjonen for mange reiselivsbedrifter minner om situasjonen i april. Vi vet at lavere moms gir lavere pris for gjestene – og bedriftene trenger nå flere gjester, fortsetter Krohn Devold.

─ Det kommer lettelse i verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen for bedriftene på 45 prosent. Det betyr lavere formuesskatt for familiehotellene. Vi vet at både eiendomsskatt og formuesskatt må betales, selv om bedriftene går med store tap. Derfor er det viktig å redusere eller fjerne disse helt. 

En økning i skattefrie gaver er videre en positiv nyhet for reiselivet, da det kan stimulere til at flere arbeidsgivere gir et gavekort som de ansatte kan bruke på et restaurantbesøk eller et hotellopphold.

Nå trenger vi at Stortinget tar fatt i de to store sakene, kompensasjonsordning og momsen, og sikrer flertall for fortsatt tilstrekkelig nødhjelp til reiselivsarbeidsplassene, så lenge coronakrisen pågår, avslutter Kristin Krohn Devold.

Annonse
Annonse
Annonse